Vốn điều lệ và vai trò quan trọng của nó đối với doanh nghiệp

5/5 - (2 bình chọn)

Bạn đang muốn thành lập một công ty, doanh nghiệp thì điều cần thiết nhất đó chính là nguồn vốn đầu tư. Dù là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, … đều cần phải đăng kí “vốn điều lệ” khi muốn đăng kí kinh doanh. Nếu bạn là người mới bắt đầu chắc hẳn sẽ nghe đến từ này nhưng có thể chưa hiểu rõ “vốn điều lệ” là gì và những qui định cần thiết về nó như thế nào. Chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu thêm về ý nghĩa của “Vốn điều lệ”.

Vốn điều lệ là gì

Đây là số vốn của các cá nhân thành viên, cổ đông trong công ty bỏ ra hoặc có giấy tờ cam kết sẽ đóng góp trong một khoản thời gian nhất định để sử dụng duy trì những hoạt động của doanh nghiệp. Toàn bộ số vốn ấy sẽ được ghi rõ ràng vào điều lệ công ty nên được gọi là “Vốn điều lệ”.

Những người đã góp vốn điều lệ vào công ty để đầu tư đều sẽ trở thành chủ sở hữu của công ty đó, nếu góp vốn 100% thì là chủ sở hữu duy nhất, nếu nhiều người cùng góp vốn thì gọi là đồng sở hữu.

Tất cả những cổ đông góp vốn và những người điều hành trong công ty đều có nghĩa vụ trách nhiệm tôn trọng thực hiện đúng các qui định đã nêu ra trong điều lệ.

Hình thức góp vốn hiện nay

Các tổ chức doanh nghiệp tư nhân có thể góp vốn điều lệ bằng cách mua cổ phiếu hay cổ phần của công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh có thể được góp vốn trực tiếp. Góp vốn bao gồm tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kĩ thuật, giá trị quyền sử dụng đẩt, các tài sản có giá trị tương đương có thể qui ra và được ghi vào điều lệ công ty.

Hình thức góp vốn này ngoại trừ các trường hợp như :

-Cơ quan của nhà nước, đơn vị lực lượng vuc trang nhân dân Việt Nam dùng ngân sách tài sản trong kho bạc ngân khố nhà nước đế góp vốn vào các doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận về cho cơ quan đơn vị của mình.

-Cán bộ công viên chức nhà nước không nắm những vị trí vai trò lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và một số trường hợp khác theo qui định của Luật doanh nghiệp.

Lý do cần phải có quy định về vốn điều lệ  

-Trong kinh doanh vốn điều lệ được xem như lòng tin, sự cam kết về về tài sản, vật chất của các thành viên cổ đông trong công ty đó với các hoạt động kinh doanh của công ty, với đối tác và khách hàng.

– Vốn điều lệ này là tiền đề là cơ sở quan trọng và cần thiết để có thể duy trì các hoạt động của doanh nghiệp đó, đồng thời là căn cứ để chia các quyền, nghĩa vụ, lợi nhuận, rủi ro, thua lỗ đối với các cổ đông đã góp vốn cho doanh nghiệp.

– Đây còn là cơ sở để doanh nghiệp có đủ các điều kiện về kinh tế để xây dựng mở rộng quy mô sản xuất, tiêu thụ và phát triển, nó là điều kiện quan trọng để đảm bảo được sự tồn tại của một doanh nghiệp trước pháp luật, đảm bảo doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh đạt được những mục tiêu đã đề ra và xác lập địa vị pháp lí của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có cần phải chứng minh vốn điều lệ hay không?

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối vối một số ngành nghề, luật kinh doanh không qui định số vốn điều lệ tối thiểu và tối đa của một doanh nghiệp là bao nhiêu ngoại trừ một số ngành nghề bắt buộc phải có vốn pháp định tối thiểu. Chính vì vậy nên số vốn góp vào là không giới hạn vì quy định của nhà nước ta không hạn chế việc cá nhân bỏ tiền vào làm ăn kinh doanh, điều này cho thấy việc chứng minh vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng khi mới thành lập doang nghiệp thì không bắt buộc.

Theo qui định thì pháp luật có cho thời hạn là 90 ngày đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn là 36 tháng để các thành viên có thể hoàn thành góp đủ vốn điều lệ kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Sau khi hết thời hạn mà vẫn chưa hoàn thành việc góp vốn thì sẽ phải điều chỉnh lại vốn thực góp. Tuy nhiên trên thực tế thì ở Việt Nam hiện nay đa số các doanh nghiệp đều không góp đủ vốn điều lệ sau khi đăng kí giấy phép kinh doanh, chỉ cần có thể hoạt động kinh daonh thật tổt, quản lí được chặt chẽ việc kinh doanh thu chi nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Tuy không cần phải chứng minh vốn điều lệ có trong tài khảon ngân hàng song các chủ daonh nghiệp cũng không vì vậy mà đăng kí vốn điều lệ quá cao hoặc quá thấp.

Đối với các doanh nghiệp nếu đăng kí vốn điều lệ quá thấp sẽ không tạo được lòng tin về khả năng tài chính, quy mô kinh doanh của công ty mình với kháhc hàng và đối tác, như vậy sẽ khó tìm được đối tác, khách hàng. Và khi cần vay vốn để hỗ trợ kinh doanh từ ngân hàng thì với số vốn điều lệ thấp thì chỉ vay được ở mức hạn chế.

Nếu đăng kí vốn điều lệ quá cao so với vốn có thực tại thì ưu điểm trước mắt là có lòng tin từ khách hàng và việc tìm vay vốn hỗ trợ cũng khá dễ dàng, nhưng bên cạnh đó rủi ro cũng rất lớn nếu xảy ra các vấn đề thua lỗ, phá sản, giải thể thì chủ doanh nghiệp phải chi trả cho chủ nợ, người lao động, đối tác đầy đủ với số vốn điều lệ đã đăng kí.

Từ đó cho thấy việc không cần phải chứng minh vốn điều lệ tạo khá nhiều điều kiện để các doanh nghiệp mới có thể thuận lợi mở cửa làm ăn nhưng cũng gây ra các con số “ảo” về vốn và khó xử lí sau này khi có vấn đề xảy ra mà doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả.

Vậy nên các doanh nghiệp nên xem xét khả năng, kinh nghiệm của mình trước khi quyết định đưa ra số vốn điều lệ đăng kí và đảm bảo được việc thực hiện đúng qui định về thuế, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ về “Vốn điều lệ” mong rằng với những ý kiến tham khảo ở trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa vai trò của việc đăng ki, góp vốn điều lệ trong hoạt động kinh doanh của mình.

Back to top button