Viên Chức Là Gì

Bạn đã bao giờ tự hỏi về xác suất của việc chọn ngẫu nhiên các viên chức trong một nhóm gồm 9 người? Trong nhóm này có Tổng Thống, Phó Tổng Thống và Bí Thư. Vậy xác suất của việc Marsha là Tổng Thống, Sabita là Phó Tổng Thống và Robert là Bí Thư là bao nhiêu?

Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng tìm hiểu về tổng số kết quả có thể có. Đầu tiên, hãy xem xét ba vị trí quan trọng trong việc chọn các chức vụ này – Tổng Thống, Phó Tổng Thống và Bí Thư.

Viên Chức Là Gì
Viên Chức Là Gì

Tổng số kết quả có thể có

Nếu chúng ta bắt đầu bằng việc chọn Tổng Thống trước, chúng ta có 9 người để chọn cho các vị trí còn lại. Vậy tổng số lựa chọn ở đây là 9.

Nếu chúng ta chọn Phó Tổng Thống trước, chúng ta đã chọn 1 người cho vị trí Tổng Thống. Vì vậy chỉ còn 8 người để chọn cho vị trí Bí Thư.

Nếu chúng ta chọn Bí Thư trước, chúng ta đã chọn đồng thời Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Vì thế, chỉ còn lại 7 người để chọn cho vị trí còn lại.

Tổng cộng, số hoán vị hoặc tổng số kết quả có thể có là 9 nhân 8 nhân 7. Kết quả là 504.

Xác suất

Vậy để trả lời câu hỏi ban đầu, xác suất của Marsha là Tổng Thống, Sabita là Phó Tổng Thống và Robert là Bí Thư là 1 trên tổng số các kết quả có thể có, tức là 1 trên 504.

Đó là một xác suất khá thấp, đúng không? Nhưng không sao, tại bạn đã hiểu rõ hơn về việc tính toán xác suất này. Với những kiến thức này, bạn có thể áp dụng vào nhiều trường hợp khác nhau trong cuộc sống.

Nhớ rằng, việc chọn ngẫu nhiên các viên chức trong một nhóm là một ví dụ đơn giản nhưng cách tính toán xác suất vẫn giữ nguyên.

Hãy tiếp tục khám phá về các khái niệm xác suất và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn sẽ thấy nó rất hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.

Viên Chức Là Gì