Turnover Là Gì

Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho là gì và làm cách nào để tính toán nó?
Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho là một chỉ số cho thấy tốc độ hoặc tốc độ trong một công ty: công ty đó quay hàng tồn kho thành doanh số bán hàng nhanh chóng như thế nào. Hàng tồn kho được bán hoặc sử dụng bao nhiêu lần trong một năm?
Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho có thể là một chỉ số rất có ý nghĩa đối với một công ty bán lẻ hoặc công ty công nghiệp. Các công ty khác nhau và những người khác nhau sử dụng các định nghĩa khác nhau về tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho. Thay vì hỏi định nghĩa “đúng” là gì, tôi muốn hỏi: định nghĩa “hữu ích” nhất là gì?
A: Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho như tỷ lệ giữa Doanh số và Hàng tồn kho hoặc B: tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho như tỷ lệ giữa Chi phí hàng bán và Hàng tồn kho. Khi bạn phân tích chi tiết các thành phần, bạn sẽ thấy rằng định nghĩa đầu tiên có đơn vị bán hàng nhân giá bán hàng mỗi đơn vị trong tử số và đơn vị trong kho nhân giá mỗi đơn vị trong mẫu số. Định nghĩa thứ hai có đơn vị bán hàng nhân giá mỗi đơn vị trong tử số và đơn vị trong kho nhân giá mỗi đơn vị trong mẫu số. Vì giá trung bình mỗi đơn vị chia cho giá trung bình mỗi đơn vị bằng 1, bạn trong định nghĩa thứ hai này thực chất chỉ chia số lượng hàng bán cho số lượng hàng tồn kho, và đó là hai biến duy nhất mà bạn có thể ảnh hưởng khi bạn cố gắng cải thiện.
Theo ý kiến của tôi, lựa chọn A: Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho như tỷ lệ giữa Doanh số và Hàng tồn kho, là định nghĩa hữu ích nhất. Là một giám đốc tài chính trong một công ty, bạn có thể giúp tạo ra giá trị cho công ty này bằng cách cung cấp khả năng nhìn thấy các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ quan trọng này của hàng tồn kho. Các nhóm quản lý sau đó có thể đặt các câu hỏi đúng để đạt được kết quả:
Chúng ta làm thế nào để bán nhiều đơn vị hơn?
Chúng ta làm thế nào để tăng giá bán hàng mỗi đơn vị?
Chúng ta làm thế nào để tối ưu hóa chuỗi cung ứng để chúng ta có ít hơn hàng tồn kho?
Chúng ta làm thế nào để làm việc hiệu quả để giảm chi phí hàng hóa mỗi đơn vị?
Lý do thứ hai tại sao tôi ưa thích lựa chọn A là nó liên kết mật thiết với Tốc độ sử dụng tài sản (doanh thu trên tài sản) trong công thức DuPont, một phương trình kinh doanh quan trọng mà mọi doanh nghiệp và người làm tài chính nên hiểu.
Nếu bạn thích lựa chọn B, thì có một số video có sẵn trên các kênh YouTube khác mà bạn có thể xem để tính toán.
Làm cách nào để tính toán tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho cho một công ty?
Hãy lấy ví dụ nhà bán lẻ Walmart. Trong báo cáo hàng năm của họ, bạn có thể tìm thấy doanh số thuần trong báo cáo lợi nhuận và số dư hàng tồn kho trên phía tài sản của bảng cân đối kế toán. Quay vòng hàng tồn kho bằng cách chia doanh số cho hàng tồn kho. Chúng ta lấy doanh số 12 tháng là 481,3 tỷ đô la và chia cho hàng tồn kho trung bình là 43,8 tỷ đô la. Bạn có thể thậm chí làm cho nó phức tạp hơn bằng cách tra cứu các báo cáo quý của Walmart và làm cho hàng tồn kho trung bình là trung bình 5 điểm thay vì trung bình 2 điểm. Walmart trong năm tài chính 2017 có tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho là 11. Đối với một số người, tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho là một chút trừu tượng, và số ngày hàng tồn kho là một chỉ số cụ thể hơn. Số ngày hàng tồn kho được tính bằng cách lấy 365 ngày trong một năm và chia cho số lần quay vòng hàng tồn kho. Trong ví dụ này của Walmart, số ngày hàng tồn kho là 33. Cảm ơn bạn đã xem! Nếu bạn thích ví dụ này về cách tính toán tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho, hãy nhấn nút “thích” và chia sẻ nó với bạn bè và đồng nghiệp! Trên phần kết thúc này, có một số gợi ý về những video bạn có thể xem tiếp theo. Hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube Finance Storyteller! Cảm ơn bạn.

Turnover Là Gì