Turn Up Là Gì

Turn up là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng của từ này.

Turn Up Là Gì
Turn Up Là Gì

Turn up là gì?

Turn up là một động từ được sử dụng để mô tả việc xuất hiện một cách đột ngột hoặc không ngờ. Nó cũng có ý nghĩa tăng lên, tăng cường hoặc điều chỉnh một thứ gì đó bằng cách tăng âm lượng, nhiệt độ hoặc ánh sáng. Ngoài ra, turn up còn có nghĩa xoay lên, gập lên hoặc đảo lên. Đối với ngành hàng hải, nó có nghĩa thắt dây buộc hoặc cố định một dây vào một cái móc hoặc cái chốt.

Cách sử dụng turn up

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng turn up trong các ngữ cảnh khác nhau:

1. Turn up làm động từ

  • Is this your pencil that turned up in my drawer? (Đây có phải là bút chì của bạn đã xuất hiện trong ngăn kéo của tôi không?)
  • Turn up the radio and sing along. (Tăng âm lượng đài radio lên và hát theo.)

2. Turn up làm động từ xoay, gập lên

  • He turned up his collar against the cold. (Anh ấy gập cổ áo lên chống lạnh.)
  • She turned up the corner of the page to mark her place in the book. (Cô ấy gập góc trang sách để đánh dấu chỗ của mình.)

3. Turn up làm động từ thắt dây buộc

  • Turn up the main halyard. (Thắt dây buộc chính.)

4. Turn up làm danh từ

  • Winning the lottery was a turn up for him. (Trúng xổ số là điều may mắn đối với anh ấy.)

Kết luận

Turn up là một thuật ngữ có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Nó có thể đề cập đến việc xuất hiện một cách bất ngờ, tăng cường hoặc điều chỉnh một thứ gì đó, xoay lên, gập lên hoặc thắt dây buộc. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của từ “turn up”.

Turn Up

Turn Up Là Gì