Danh sách 1 top sever gunny hay nhất hiện nay

1 Giới thiệu – Xếp hạng – Gunny

  • Tác giả: gn.zing.vn
  • Ngày đăng: 06/09/2022
  • Đánh giá: 4.91 (916 vote)
  • Tóm tắt: Bên cạnh bảng thành tích cá nhân thì Gunny Online cũng có hệ thống Bảng … Xếp hạng dựa trên tất cả các máy chủ: Liên Server Cá Nhân, Liên Server Guild