Top 20 tổ chức cộng sản đầu tiên ở việt nam hay nhất hiện nay

Table of Contents

1 Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh

 • Tác giả: hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 4.9 (611 vote)
 • Tóm tắt: · Tháng 2 năm 1925, Cộng sản Đoàn được thành lập với những cá nhân tiêu … tiến tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, 

2 Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02

 • Tác giả: dangbo.lhu.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2021
 • Đánh giá: 4.67 (390 vote)
 • Tóm tắt: Nhưng vì bất lực cho nên sau cuộc bạo động non ở Yên Bái (đầu năm 1930) tổ chức đó tan rã, và ngọn cờ phản đế, phản phong, ngọn cờ giải phóng dân tộc chuyển hẳn 

3 Sự ra đời của Đảng bộ Cộng sản tỉnh Quảng Nam (28-3-1930)

 • Tác giả: danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 4.58 (377 vote)
 • Tóm tắt: Đến tháng 5-1929, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Nam và … Ở Quảng Nam, vào tháng 2-1927, chi hội Tân Việt đầu tiên được thành lập gồm 

4 Sinh hoạt tài liệu kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản

 • Tác giả: vks.angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 4.28 (393 vote)
 • Tóm tắt: · Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng 

5 Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

 • Tác giả: daihoi13.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 4.11 (548 vote)
 • Tóm tắt: Hội nghị đã hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, … ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

6 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và

 • Tác giả: congdoanquangnam.org.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.91 (534 vote)
 • Tóm tắt: Nam vào đầu năm 1930. 2. Các tổ chức Công hội sơ khai ở Việt Nam trước năm 1925 … Tháng 3 năm 1929 chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội

7 Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 3.72 (394 vote)
 • Tóm tắt: · Đặc biệt là sự xuất hiện các tổ chức cộng sản bao gồm: Đông Dương … đầu tiên ở Việt Nam có 7 Đảng viên mở cuộc vận động lập Đảng cộng sản

8 Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào?

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 3.44 (462 vote)
 • Tóm tắt: Sự kiện chi bộ cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3- 1929 là một thắng lợi đầu tiên về mặt tổ chức của xu hướng cách 

9 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – Youth UEL

 • Tác giả: youth.uel.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 3.29 (527 vote)
 • Tóm tắt: Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa … Chỉ trong một thời gian ngắn ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được tuyên bố 

10 Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 là xu thế tất yếu

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3 (305 vote)
 • Tóm tắt: · Năm 1929 Việt Nam xuất hiện ba tổ chức cộng sản. … tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội để thành lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

11 Sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tất yếu của lịch

 • Tác giả: camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.87 (73 vote)
 • Tóm tắt: “Lần đầu tiên trong lịch sử, quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ sự đoàn kết tất yếu, … Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng 

12 Tìm hiểu lịch sử ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt

 • Tác giả: snnptnt.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.72 (53 vote)
 • Tóm tắt: Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã … do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

13 Sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bình Thuận vào cuối

 • Tác giả: lagi.binhthuan.dcs.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 2.61 (187 vote)
 • Tóm tắt: Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập … Là nơi có tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ươm mầm trên đất Tam Tân lịch sử

14 Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với sự thành

 • Tác giả: baolamdong.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 2.62 (68 vote)
 • Tóm tắt: · Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó đã ra đời vào ngày 3/2/1930 từ sự hợp … tổ chức cộng sản ở Đông Dương và giúp đỡ các đại biểu cách mạng ở 

15 Đảng Cộng Sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân

 • Tác giả: student.tdtu.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 2.4 (196 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 1-1-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Việc Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, truyền bá chủ nghĩa Mác – 

16 Thành lập tổ chức Cộng sản Đảng đầu tiên ở Việt Nam (tháng 3

 • Tác giả: baotanglichsu.vn
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.45 (169 vote)
 • Tóm tắt: · Tháng 3 năm 1929, những người tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội để thành lập chi 

17 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử

 • Tác giả: hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 2.31 (132 vote)
 • Tóm tắt: · Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng 

18 Ngày 17-6-1929: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời

 • Tác giả: qdnd.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.2 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 17-6-1929 đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, … viên Đảng Cộng sản Pháp nhưng cũng là người Việt Nam đầu tiên 

19 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – bước ngoặc to lớn trong lịch sử

 • Tác giả: tuyengiaotiengiang.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 2 (99 vote)
 • Tóm tắt: · Nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, từ tháng 6-1929 đến tháng 01-1930 ở Việt Nam lần lượt xuất hiện 3 tổ chức cộng sản là Đông 

20 Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh

 • Tác giả: stp.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 2.05 (52 vote)
 • Tóm tắt: · Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long