Top 20+ tiểu mục thuế môn bài 2016 mới nhất

Table of Contents

1 Tiểu mục thuế môn bài 2016 – Lasta.com.vn

 • Tác giả: lasta.com.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.94 (762 vote)
 • Tóm tắt: · Tiểu Mục Thuế Môn Bài 2016 · Bước 1: Bạn đăng nhập website của tổng cục thuế với clichồng vào phần Tra cứu vãn đọc tin fan nộp thuế. · Bước 2: Gõ 

2 Thông báo nộp thuế môn bài 2016 và tiền nợ thuế(nếu có)

 • Tác giả: thanhlapcongtymoi.com.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.75 (460 vote)
 • Tóm tắt: Đối với các sắc thuế khác (Môn bài, GTGT, TNDN, Tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, tiền chậm nộp tiền thuế…): 754 + Tiểu mục nộp thuế Môn bài:

3 Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập thế nào?

 • Tác giả: luattanhoang.com
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.44 (584 vote)
 • Tóm tắt: 1. Mức thuế Môn bài đối với doanh nghiệp. Kề từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau: 

4 Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2022 ? Mức phạt chậm nộp thuế ?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2021
 • Đánh giá: 4.39 (327 vote)
 • Tóm tắt: · Mức đóng lệ phí môn bài theo điều 4 Thông tư 139/2016/TT-BTC quy định như sau: 1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, 

5 Cách ghi Mã chương nộp thuế, mã nội dung kinh tế nộp thuế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.04 (426 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách ghi Mã chương, mã Tiểu mục nộp Thuế môn bài, GTGT, TNCN, … (kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

6 Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế môn bài năm 2022 – Einvoice.vn

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.85 (375 vote)
 • Tóm tắt: · Nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) là nghĩa vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Doanh nghiệp cần nắm được thời hạn, mức nộp, 

7 Thuế môn bài 2022: Mức nộp bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 3.78 (535 vote)
 • Tóm tắt: · * Mức thu đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (doanh nghiệp, hợp tác xã..) Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và 

8 Mức môn bài mới nhất năm 2020 | Bậc và Tiểu mục môn bài

 • Tác giả: dailythuetrongdat.com
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 3.48 (554 vote)
 • Tóm tắt: Mức thuế môn bài (lệ phí môn bài) doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Xem nhanh

9 Các bậc thuế môn bài năm 2016 – Kế toán

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.24 (508 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Năm 2014 đầu năm đã nộp thuế môn bài với vốn điều lệ là 1.800.000.000 nộp môn bài là 1.000.000đ bậc 4, cuối năm 2014 thay đổi đăng ký kinh doanh tăng mức 

10 Hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017 (nộp, xử lý nộp sai,….)

 • Tác giả: webketoan.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2021
 • Đánh giá: 3.05 (368 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về trước theo tiểu mục 

11 Cách hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133

 • Tác giả: ppivietnam.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.82 (103 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Các bậc và mức đóng thuế môn bài phải nộp hiện nay là bao nhiêu? Các mã chương, tiểu mục nộp thuế 

12 HƯỚNG DẪN ĐIỀN TIỂU MỤC THUẾ MÔN BÀI – PHAVILA

 • Tác giả: phavila.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 2.86 (102 vote)
 • Tóm tắt: Tiểu mục thuế môn bài dùng để phân loại thuế khi nộp vào ngân sách nhà nước và giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

13 Thuế môn bài: Hạn nộp, đối tượng, mức thu 2022 – AZLAW

 • Tác giả: azlaw.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.67 (124 vote)
 • Tóm tắt: 1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước. + Lệ phí môn 

14 Mã chương và mã tiểu mục nộp thuế mới nhất 2022 – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2021
 • Đánh giá: 2.58 (195 vote)
 • Tóm tắt: · Quy định về mã chương; Mã tiểu mục nộp thuế môn bài … Cụ thể, Theo Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà 

15 Nghị định 139/2016/NĐ-CP lệ phí môn bài – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.5 (141 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ vào vốn hoặc doanh thu và mức lệ phí môn bài, cơ quan thuế rà soát và lập bộ lệ phí môn bài, thông báo lệ phí môn bài phải nộp cho tổ 

16 Bậc thuế môn bài mới nhất – Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

 • Tác giả: caf-global.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 2.37 (59 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 10 tỷ đồng trở xuống: Đóng 2 triệu đồng/năm, tiểu mục nộp tiền 2863. Chi nhánh 

17 Các Mã Tiểu Mục Nộp Thuế Quy Định Mới Nhất

 • Tác giả: dailythuetruonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 2.21 (115 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý: Mã tiểu mục đối với nộp tiền chậm nộp thuế môn bài là 4944. … lục III – Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 

18 Mã chương thuế môn bài | Bài viết hay – Gia Sư Kế Toán Trưởng

 • Tác giả: giasuketoantruong.com
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 2.17 (130 vote)
 • Tóm tắt: Mã chương (tiểu mục) nộp thuế môn bài mới nhất , bạn đã biết mã chương loại … DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC (kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 

19 Danh mục Mã chương, Mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) nộp thuế

 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2021
 • Đánh giá: 2.04 (83 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ Phụ lục I thông tư 324/2016/TT-BTC các loại hình doanh nghiệp phổ biến … Mức thuế môn bài, Vốn điều lệ đăng ký, Tiểu mục, Mức thuế

20 Tra cứu mã chương, tiểu mục thuế môn bài như thế nào? – Easybooks

 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.03 (62 vote)
 • Tóm tắt: Tiểu mục thuế môn bài 2020 ; Bậc 2, Từ 10 tỷ đồng trở xuống, 2863, 2.000.000 đồng/năm ; Bậc 3, Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự 

21 Tra cứu Danh mục Mã mục, Tiểu mục – BCTC

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 1.82 (73 vote)
 • Tóm tắt: B. DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC. (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). ✵ ✵ ✵. 1. Mã số mục 1000: Thuế 

22 Các mức thuế môn bài mới nhất năm 2022 – Hoatieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 1.78 (191 vote)
 • Tóm tắt: Mức thuế môn bài cả năm. Bậc. Mã tiểu mục … theo Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

23 Mã chương, mã tiểu mục nộp lệ phí môn bài – Đại lý thuế Việt An

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 1.59 (191 vote)
 • Tóm tắt: Doanh nghiệp tra cứu mã chương thông qua hệ thống: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/ hoặc căn cứ theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016. Một số mã 

24 Hướng dẫn điền mã chương tiểu mục khi nộp thuế môn bài

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 1.51 (140 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ pháp lý: – Luật Phí và lệ phí 2015. – Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 

25 Thuế môn bài: Hạn nộp, đối tượng, mức thu 2022

 • Tác giả: phucduy.net
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 1.55 (85 vote)
 • Tóm tắt: Khai thuế môn bài: Mã chương và mã tiểu mục (mã nội dung kinh tế) của lệ phí môn bài … và thông tư 302/2016/TT-BTC người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, 

26 Công văn số 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài

 • Tác giả: dongduong.net
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 1.35 (55 vote)
 • Tóm tắt: Thông tin tiểu mục hạch toán đối với khoản nộp nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước thực hiện theo quy định cũ tại Quyết định số 

27 Mã chương nộp thuế môn bài 2019 gồm những gì? – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 1.32 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Mức thuế môn bài, Vốn điều lệ đăng ký, Tiểu mục, Mức thuế … (Kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)