Top 20+ thông tư 11 2019 tt bxd hay nhất hiện nay

Table of Contents

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Thông tư 11 2019 tt bxd hot nhất hiện nay

Video Thông tư 11 2019 tt bxd

1 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca … – Mobitool

 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4.93 (698 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 04 nguyên tắc xác định giá ca máy

2 Điều 3 Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 4.72 (340 vote)
 • Tóm tắt: 2. Giá ca máy được xác định trên cơ sở yêu cầu quản lý sử dụng máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức hao phí tính giá ca máy và mặt bằng giá của địa 

3 Thuộc Tính Văn Bản ‘Thông tư 11/2019/TT-BXD’

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 4.5 (475 vote)
 • Tóm tắt: · Các thuộc tính. Loại văn bản, Thông tư. Số, ký hiệu, 11/2019/TT-BXD. Cơ quan ban hành, BỘ XÂY DỰNG. Ngày ban hành, 26/12/2019

4 Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về

 • Tác giả: vitest.com.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 4.22 (504 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày có hiệu lực. 15/10/2021 ; Tình trạng hiệu lực. Còn hiệu lực ; Văn bản bị thay thế. Thông tư số 09/2019/TT-BXD, Thông tư số 11/2019/TT-BXD, 

5 Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và

 • Tác giả: m.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.18 (330 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

6 Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác

 • Tác giả: quyettoan.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 3.87 (399 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư số 11/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

7 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca … – Dự toán Eta

 • Tác giả: dutoaneta.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.66 (240 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư này có 

8 Điểm mới Thông tư 11/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

 • Tác giả: phanmemeta.net
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 3.53 (207 vote)
 • Tóm tắt: · Tải file Điểm mới Thông tư 11/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

9 Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và

 • Tác giả: giaxaydung.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.37 (512 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng – Thông tư này hướng 

10 Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và

 • Tác giả: vanban.vcci.com.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.18 (283 vote)
 • Tóm tắt: · Số/Ký hiệu, 11/2019/TT-BXD. Cơ quan ban hành, Bộ Xây dựng. Loại văn bản, Thông tư. Người ký, Bùi Phạm Khánh. Ngày ban hành, 26/12/2019

11 Phổ biến 04 Thông tư mới do Bộ Xây dựng ban hành

 • Tác giả: sxd.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.99 (131 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn … chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 

12 Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý

 • Tác giả: icci.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.69 (54 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

13 Thong tu 11 2019 tt bxd huong dan xac dinh gia ca may va thiet bi

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 2.75 (76 vote)
 • Tóm tắt: PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng) 

14 Thông tư 11/2021/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 2.61 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Tải về Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí … tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 

15 Thông tư 11/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.49 (161 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 11/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

16 Thông tư 11/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy

 • Tác giả: trogiupluat.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 2.41 (98 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 11/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Số hiệu 11/2019/TT-BXD. Loại văn bản Thông tư

17 Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một

 • Tác giả: dpi.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.36 (175 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD về … chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 

18 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định

 • Tác giả: moc.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.26 (135 vote)
 • Tóm tắt: Thông tin văn bản số: . Số/ Ký hiệu, . Ngày ban hành, 26/12/2019. Ngày hiệu lực, 15/02/2020. Hình thức văn bản, Thông tư

19 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

 • Tác giả: tt.kinhtexaydung.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/12/2021
 • Đánh giá: 2.02 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

20 Thông tư 11/2019/TT-BXD Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

 • Tác giả: hocthatnhanh.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 1.92 (89 vote)
 • Tóm tắt: · Học Thật Nhanh đã rất công phu biên tập hợp nhất Thông tư 11/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD trên 1 file EXCEL để các bạn có thểm tham 

21 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 1.99 (178 vote)
 • Tóm tắt: Tải Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng . 100% an toàn đã được HoaTieu.vn kiểm nghiệm

22 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca … – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 1.79 (147 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Thông tư 11/2019 của Bộ Xây dựng

23 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 1.61 (188 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn … – Bất Động Sản ABC Land

 • Tác giả: abcland.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 1.64 (89 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công … tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại 

25 Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết

 • Tác giả: thuvienhoidap.net
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Đánh giá: 1.41 (50 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 11/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về giá ca máy và quyết định máy thi công. 04 Nguyên tắc Định giá Dịch chuyển Máy. Ngày 26/12 

26 Áp dụng thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca

 • Tác giả: dutoanf1.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 1.4 (115 vote)
 • Tóm tắt: · Áp dụng thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong Dự toán f1 

27 Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD – CIC

 • Tác giả: cic.com.vn
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 1.36 (155 vote)
 • Tóm tắt: · Cách tính giá ca máy Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công 

28 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng

 • Tác giả: socongthuongbp.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 1.16 (62 vote)
 • Tóm tắt: · – Thông tư này thay thế: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây