Top 19 tên môn học bằng tiếng anh bạn nên biết

1 Khám Phá Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh đầy đủ – Tài Liệu IELTS

 • Tác giả: tailieuielts.com
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 4.95 (601 vote)
 • Tóm tắt: · Mathematics (hay ngắn gọn là Math) – /ˌmæθəˈmætɪks/: Toán học · Algebra – /ˈældʒɪbrə/: Đại số · Geometry – /dʒiˈɒmətri/: Hình học · Science – / 

2 Tên các môn học bằng tiếng Anh: từ Tiểu học -> Đại Học

 • Tác giả: dichthuatmientrung.com.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 4.69 (467 vote)
 • Tóm tắt: Tên các môn học bằng tiếng Anh ở tiểu học · 1. Toán, Maths · 2. Tiếng Việt, Vietnamese · 3. Tiếng Anh, English · 4. Âm Nhạc, Music · 5. Mĩ Thuật, Art · 6. Đạo đức 

3 Cách học tên các môn học bằng tiếng Anh lớp 4 (Kèm bài tập)

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.48 (222 vote)
 • Tóm tắt: · Art. /ɑːrt/. Mỹ thuật ; English. /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/. Môn tiếng Anh ; Vietnamese. /ˌvjet.nəˈmiːz/. Môn tiếng Việt ; Literature. /ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ/. Văn học

4 Tên các môn học bằng tiếng Anh – Ucan.vn

 • Tác giả: ucan.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 4.31 (256 vote)
 • Tóm tắt: Tên các môn học bằng tiếng Anh ; Toán: Mathematics (Maths) ; Vật lý: Physics ; Hóa: Chemistry ; Sinh học: Biology ; Địa lý: Geography

5 Tên Các Môn Học Đại Học – Cấp 3 Bằng Tiếng Anh – TuhocIELTS.vn

 • Tác giả: tuhocielts.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4 (372 vote)
 • Tóm tắt: 1.1. Tên các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh · Calculus – /’kælkjʊləs/: Giải tích · Computer science – /kəm’pju:tə ‘saiəns/: Tin học (Xem thêm: Từ vựng tiếng 

6 60+ từ vựng tiếng Anh về môn học thông dụng – Step Up English

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 3.9 (460 vote)
 • Tóm tắt: Math: môn toán · Literature: môn văn · Physical education: giáo dục thể chất · Subject: môn học 

7 Tổng hợp tên các môn học bằng tiếng Anh đầy đủ nhất – AMA

 • Tác giả: ama.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2021
 • Đánh giá: 3.79 (274 vote)
 • Tóm tắt: · Một số từ vựng tiếng anh về môn học · Astronomy: môn thiên văn học · Biology: môn sinh học · Chemistry: môn hóa học · Information technology = 

8 Tổng hợp tên các môn học bằng tiếng Anh đầy đủ nhất

 • Tác giả: tienganhtot.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 3.48 (587 vote)
 • Tóm tắt: · Tên các môn học đại học bằng tiếng Anh · Philosophy of marxism and Leninism: Triết học Mác Lênin · Calculus: Toán cao cấp · Microeconomics: Kinh tế 

9 Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất – KISS English

 • Tác giả: kissenglishcenter.com
 • Ngày đăng: 08/30/2021
 • Đánh giá: 3.3 (335 vote)
 • Tóm tắt: · Các Môn Học Bằng Tiếng Anh · Mathematics (viết tắt Maths): Môn Toán. · Literature: Văn học. · Foreign language: Ngoại ngữ. · History: Lịch sử

10 Từ vựng tiếng Anh về các môn học – Leerit

 • Tác giả: leerit.com
 • Ngày đăng: 09/06/2021
 • Đánh giá: 3.18 (395 vote)
 • Tóm tắt: Từ vựng tiếng Anh về các môn học Phần 1

11 Các môn học bằng tiếng Anh: 52+ từ vựng thường gặp nhất – Flyer.vn

 • Tác giả: flyer.vn
 • Ngày đăng: 10/12/2021
 • Đánh giá: 2.92 (71 vote)
 • Tóm tắt: · 1.2 Từ vựng tiếng Anh về các môn khoa học xã hội ; History, Lịch sử, /’histri/ ; Geography, Địa lý, /dʒi’ɒgrəfi/ ; Ethics, Đạo đức, luân lý học, /’ 

12 Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ và Thông Dụng Nhất

 • Tác giả: welearnvn.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.84 (91 vote)
 • Tóm tắt: · Astronomy: thiên văn học · Biology: sinh học · Chemistry: hóa học · Information technology = Computer science: tin học · Maths: toán học · Algebra: 

13 Tên các môn học bằng tiếng Anh – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 08/16/2021
 • Đánh giá: 2.66 (74 vote)
 • Tóm tắt: I. Tên các môn học bằng tiếng Anh ở tiểu học · 1. Toán, Maths · 2. Tiếng Việt, Vietnamese · 3. Tiếng Anh, English · 4. Âm Nhạc, Music · 5. Mĩ Thuật, Art · 6. Đạo đức 

14 Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh | Tổng hợp tất cả từ vựng

 • Tác giả: dichthuattot.com
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.59 (72 vote)
 • Tóm tắt: Môn học khoa học tự nhiên · Astronomy: thiên văn học · Biology: sinh học · Chemistry: hóa học · Information technology = Computer science: tin học · Maths: toán học 

15 Tên một số môn học ở đại học – Langmaster

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2021
 • Đánh giá: 2.44 (67 vote)
 • Tóm tắt: Tên một số môn học ở đại học bằng tiếng Anh, nếu bạn chưa biết, nhớ vào học nhé. hoc tieng anh. 1. Giấy chứng nhận kết quả học tập: Academic Transcript

16 [Infographic] Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh Kèm Phát Âm Chuẩn

 • Tác giả: engbreaking.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.3 (57 vote)
 • Tóm tắt: Các Môn Học Tiếng Anh Bậc Tiểu Học Và Phổ Thông ; Tiếng Anh, English, /’iɳgliʃ/ ; Âm Nhạc, Music, /ˈmjuːzɪk/ ; Mĩ Thuật, Art, /ɑːrt/ ; Đạo đức, Ethics, /ˈɛθɪk/

17 100+ từ vựng các môn học bằng tiếng Anh phổ biến cần biết

 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 2.3 (86 vote)
 • Tóm tắt: Tên môn học, , Nghĩa tiếng Việt. Physical education, /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/, Thể dục

18 Tổng hợp tên các môn học bằng tiếng Anh theo chủ đề – ZIM Academy

 • Tác giả: zim.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 2.21 (164 vote)
 • Tóm tắt: · Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp cho người đọc những từ vựng các môn học bằng tiếng Anh liên quan tới các môn học, bao gồm bậc THPT 

19 Tổng hợp tên các môn học trong tiếng Anh đầy đủ – StudyTiengAnh

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 2.07 (68 vote)
 • Tóm tắt: 2. Môn học trong tiếng Anh: Các môn khoa học · Astronomy: Thiên văn học · Biology: Sinh học · Chemistry: Hóa học · Computer science: Tin học · Dentistry: Nha khoa