List 20+ sinh sản vô tính bằng bào tử có ở hot nhất

Table of Contents

1 Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41 có đáp án: Sinh sản vô tính ở thực vật

 • Tác giả: noithathangphat.com
 • Ngày đăng: 08/26/2021
 • Đánh giá: 4.82 (942 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là: A. sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng. B. sinh sản bằng hạt và sinh sdản bằng cành

2 Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.73 (425 vote)
 • Tóm tắt: Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời: Rêu, quyết. See the source image

3 Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 4.48 (241 vote)
 • Tóm tắt: a. Sinh sản bằng bào tử … – Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử. – Ví dụ: Rêu, 

4 Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử. Nêu con

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 4.31 (294 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 160 SGK Sinh học 11. Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau: Nêu các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống 

5 SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

 • Tác giả: gdnngdtxctag.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.17 (369 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở rêu, dương xỉ

6 Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 3.81 (507 vote)
 • Tóm tắt: · Nó có thể được sinh sản và hữu tính bằng các thân cây bị chôn vùi. -Tảo lục: Đừng quên kiểu sinh sản của tảo. Chúng sinh sản bằng bào tử và làm 

7 Question: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 3.69 (275 vote)
 • Tóm tắt: Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong … Question: Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

8 [CHUẨN NHẤT] Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở? – TopLoigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 3.56 (313 vote)
 • Tóm tắt: Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở ngành rêu, quyết. Các thực vật ngành Rêu sống nơi đất ẩm. Còn thực vật ngành quyết thường sống ở nơi ẩm và râm mát

9 Giáo án Sinh học 11 – Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

 • Tác giả: thuviengiaoan.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 3.36 (452 vote)
 • Tóm tắt: Quá trình phát tán của bào tử có thể nhờ gió, nước, động vật, con người. GV: Giai đoạn nào sinh sản bằng bào tử? HS: Bào tử→ thể giao tử GV: Thể giao tử đây 

10 Sinh sản vô tính ở thực vật – Môn Sinh học – Lớp 11 – Bút Bi Blog

 • Tác giả: butbi.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 3.02 (307 vote)
 • Tóm tắt: · Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản ở các sinh vật có sự xem kẽ thế hệ trong đời sống bao gồm giai đoạn giao tử thể và giai đoạn bào tử 

11 [Sinh học 11] Sinh sản vô tính ở thực vật – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2021
 • Đánh giá: 2.84 (167 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết về các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật cùng hệ thống câu hỏi … Có sự xen kẽ thế hệ giao tử thể và bào tử thể … Sinh sản bằng bao tử có ở

12 Lý thuyết Sinh học 11 Bài 41 (mới 2022 + 48 câu trắc nghiệm)

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.79 (126 vote)
 • Tóm tắt: Sinh sản vô tính có đặc điểm: Không có quá … Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm 

13 Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.76 (154 vote)
 • Tóm tắt: Bào tử có thể phát tán theo các con đường: gió, nước, động vật. Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 41 trang 160: Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản 

14 Ở thực vật, hình thức sinh sản bằng bào tử có ở ngành – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.64 (198 vote)
 • Tóm tắt: Khi nói về ưu điểm của hình thức sinh sản vô tính ở động vật, phát biểu nào sau đây không đúng? Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen 

15 Nhóm thực vật nào sau đây sinh sản vô tính

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.42 (87 vote)
 • Tóm tắt: Các hình thức sinh sản ở thực vật là sinh sản vô tính (bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng) và sinh sản hữu tính. Đáp án cần chọn là: D. Câu 2:Ở thực vật có 2 

16 Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào? – Hamchoi.vn

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 2.43 (155 vote)
 • Tóm tắt: Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội … Cho các ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau

17 Sinh sản vô tính ở thực vật – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.29 (62 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: Sinh sản vơ tính sinh đời có kiểu gen giống với mẹ vì: – Cơ chế … Như vậy, ở sinh sản bằng bào tử sinh sản vô tính không tác rời sinh sản hữu 

18 Sinh sản vô tính ở thực vật là gì? – Thư Viện Hỏi Đáp

 • Tác giả: thuvienhoidap.net
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.09 (163 vote)
 • Tóm tắt: + ở thực vật: cây thuốc bỏng mọc ra từ lá, sinh sản bằng bào tử ở rêu, củ khoai lang nảy chồi …

19 Trắc nghiệm sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật | Tech12h

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.03 (114 vote)
 • Tóm tắt: D. hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể. Câu 12: Sinh sản bằng 

20 Giải bài tập Sinh Học 11 Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 1.89 (69 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: Thí dụ vê một sô’ thực vật có hình thức sinh sản bằng bào tử như: rcu, dương xỉ. Con đường phát tán của bào tử là: gió, nước, động vật. 5. Nguyên phân 

21 Sinh sản vô tính ở thực vật, trắc nghiệm sinh học lớp 11 – Baitap123

 • Tác giả: baitap123.com
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 1.88 (86 vote)
 • Tóm tắt: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và … Xem video sinh sản bằng bào tử ở rêu: 

22 Trắc nghiệm Sinh 11 bài 41 (Có đáp án) – Download.vn

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 1.81 (166 vote)
 • Tóm tắt: Các hình thức sinh sản ở thực vật là sinh sản vô tính (bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng) và sinh sản hữu tính. Đáp án cần chọn là: D. Câu 2: Ở thực vật có 2 

23 Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 1.64 (180 vote)
 • Tóm tắt: Có 2 hình thức sinh sản ở thực vật: Sinh sản vô tính và Sinh sản hữu tính. … Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại 

24 Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 1.49 (161 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời

25 ID11-2201: Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở – Trắc nghiệm Sinh học

 • Tác giả: tracnghiemsinhhoc.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 1.51 (79 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những thành tựu của ngành Sinh học là tạo ra các loài sinh vật biến đổi gene (Genetically Modified Organism– GMO), nhà đó, mang lại cho con người …

26 Bài 41: Sinh Sản Vô Tính Ở Thực Vật – HocTapHay

 • Tác giả: hoctaphay.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 1.48 (86 vote)
 • Tóm tắt: Thí dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bằng bào tử như: rêu, dương xỉ. – Con đường phát tán của bào tử là: gió, nước, động vật. b. Sinh sản sinh 

27 Ở thực vật, hình thức sinh sản bằng bào tử có ở ngành

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 1.33 (56 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. Đáp án A. Đây là một hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Hình thức sinh sản này có ở rêu, dương xỉ (quyết). Trong sinh sản bằng bào tử,