Relax Nghĩa Là Gì

Relax Nghĩa Là Gì
Relax Nghĩa Là Gì

Giới thiệu

Xin chào mọi người! Đây là Jack từ tofluency.com. Trong video này, chúng ta sẽ nói về cách phát âm thoải mái: Sebastian hỏi, “làm thế nào để sử dụng gonna và gotta?” Cảm ơn Sebastian vì câu hỏi này – trước đây tôi đã nói về cách phát âm thoải mái trong một trong những video trước đó và bạn có thể xem video đó nói về gonna và wanna. Bây giờ, trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào gotta – và đây là một dạng thoải mái của got to. Thông thường, gotta được sử dụng với I have hoặc you have và được viết tắt thành I’ve gotta, you’ve gotta, we’ve gotta – đây là một ví dụ: I’ve gotta go. I’ve gotta go. Điều này có nghĩa là “Tôi phải đi”. Tôi phải đi. Bây giờ, hãy lắng nghe lại – I’ve gotta. I’ve gotta go. Với gotta, đây là âm /d/ chứ không phải âm /t/. Điều này rất phổ biến trong tiếng Anh Mỹ: I gotta go. Dưới đây là hai ví dụ khác: we’ve gotta do this. Điều này có nghĩa là “Chúng ta phải làm điều này”. You’ve gotta be kidding me. You’ve gotta be kidding me. Chúng ta sử dụng cụm từ này khi bị ngạc nhiên và ý nghĩa là “Bạn phải đang đùa”. Để làm cho mọi thứ thậm chí còn không chính thức hơn, bạn có thể nghe thấy những cụm từ này được sử dụng như sau: I gotta go. Vì vậy, chú ý rằng chúng ta không sử dụng “I’ve” mà thay vào đó là I gotta go. We gotta do this. You gotta be kidding me. Những ví dụ cuối cùng này rất không chính thức, vì vậy nếu bạn sử dụng loại phát âm thoải mái này, hãy làm như vậy trong các tình huống hội thoại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều này, vui lòng đặt câu hỏi của bạn bên dưới, và nếu bạn có câu hỏi về việc học tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tiếng Anh, hãy truy cập website của tôi và bạn có thể hỏi tôi một câu hỏi. Vậy là, cảm ơn bạn đã xem video này, và tôi sẽ gặp các bạn lần sau!

Relax Nghĩa Là Gì