Quantity Là Gì

Đối tượng: Những người mới bắt đầu

Khi thực hiện các phép tính kỹ thuật, việc hiểu về khái niệm “số lượng” là rất quan trọng. Vậy “số lượng” là gì?

Quantity Là Gì
Quantity Là Gì

Số Lượng Là Gì?

“Số lượng” đáp ứng cho câu hỏi “bao nhiêu cái?” Một số lượng gồm hai thành phần: giá trị và đơn vị. Giá trị trả lời cho câu hỏi “bao nhiêu?”, còn đơn vị trả lời cho câu hỏi “của cái gì?”. Ví dụ, trong câu “năm quả táo”, giá trị là năm và đơn vị là quả táo.

Trong kỹ thuật, việc mang cả giá trị và đơn vị là rất quan trọng. Cả hai yếu tố kết hợp lại tạo thành một khái niệm được gọi là “số lượng”.

Đơn Vị Là Số

Đơn vị cũng quan trọng như giá trị trong một số lượng. Bạn có thể xem đơn vị như một con số. Ví dụ, nếu nhân hai phân năm với năm, chúng ta có phân năm ở tử số và mẫu số, vậy chúng ta có thể loại bỏ chúng và thu được hai. Tương tự, chúng ta cũng thể loại bỏ các đơn vị như vậy.

Kết Hợp Đơn Vị

Chỉ có thể thêm hoặc trừ hai số lượng nếu chúng có cùng đơn vị. Ví dụ, nếu muốn thêm năm quả táo với hai quả táo, bạn có thể thực hiện phép tính này vì cả hai có cùng đơn vị là quả táo. Chúng ta sẽ có tổng cộng bảy quả táo.

Nếu chúng ta có năm mét cộng hai mét, chúng ta cũng có thể thực hiện phép tính này vì cả hai có cùng đơn vị là mét. Điều đáng lưu ý là chúng ta cần phải chuyển đổi các đơn vị nếu chúng khác nhau.

Kết Hợp Đơn Vị Bằng Phép Nhân và Chia

Một điều quan trọng cần nhớ là chúng ta luôn có thể kết hợp các đơn vị bằng phép nhân hoặc chia. Ví dụ, nếu chúng ta có năm mét và nhân nó với năm centimet, chúng ta sẽ có 25 mét-centimet. Đôi khi, dấu gạch ngang hoặc dấu chấm được sử dụng để thể hiện phép nhân.

Nếu bạn đang làm việc với mét-centimet, bạn có thể chuyển đổi centimet sang mét hoặc ngược lại để có diện tích mét vuông hoặc cm vuông.

Các Đơn Vị Thường Sử Dụng

Trong kỹ thuật, chúng ta thường sử dụng các đơn vị quốc tế (SI). Có bảy đơn vị cơ bản trong hệ đo lường SI, bao gồm khối lượng, chiều dài, nhiệt độ, lượng chất và thời gian. Từ các đơn vị cơ bản này, chúng ta có thể tạo ra các đơn vị phức tạp hơn. Ví dụ, diện tích là một đơn vị phức tạp được tạo thành từ việc nhân hai đơn vị cơ bản về chiều dài.

Kết Luận

Hiểu về khái niệm “số lượng” là quan trọng khi làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Giá trị và đơn vị cùng tạo thành một số lượng. Chỉ có thể kết hợp các số lượng nếu chúng có cùng đơn vị. Đơn vị có thể được kết hợp bằng phép nhân hoặc chia. Trong kỹ thuật, chúng ta thường sử dụng các đơn vị quốc tế (SI).

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về khái niệm “số lượng” trong kỹ thuật. Hãy tiếp tục theo dõi để có thêm những kiến thức hữu ích khác.

Quantity Là Gì