Pump Là Gì

Pump là gì?

Pump Dump là một quá trình tài chính, trong đó giá của sản phẩm tăng lên sau đó lại giảm xuống. Những dự án tốt thì sẽ tuân theo quy luật này. Market Maker sẽ đẩy giá lên ở một giai đoạn nào đó. Quá trình tăng giảm giá giống như đồ thị hình Sin.

Pump Là Gì
Pump Là Gì

Bước 1: Tìm dự án có Lowcap

Trước khi áp dụng quy trình Pump Dump, chúng ta cần tìm dự án có vốn hóa nhỏ (Lowcap). Những dự án này có tiềm năng tăng giá lớn hơn những dự án có vốn hóa lớn. Tìm những dự án có vốn hóa dưới 15 triệu đô trong lĩnh vực Gamefi và dưới 50 triệu đô trong hệ Defi.

Bước 2: Đánh giá dự án tốt

Chúng ta cần tìm hiểu thông tin cơ bản của dự án, bao gồm:

  • Dự án làm về mảng gì?
  • Giải quyết vấn đề gì của thị trường?
  • Backer của dự án là ai?
  • Có quỹ lớn nào đầu tư không?
  • Team dự án có uy tín không?
  • Dự án đã Vesting xong chưa?
  • Cộng đồng của dự án có hoạt động tốt không?

Bước 3: Check giá của token

Dự án tốt và có Lowcap, nhưng nếu giá đã tăng rồi thì không nên mua. Chờ đợi dự án tích lũy giá để mua. Khi dự án list sàn, giá sẽ tăng và sau đó sẽ có lượng hàng lớn xả ra. Khi xuất hiện dấu hiệu của quá trình tích lũy, đó chính là thời điểm chúng ta nên mua và chờ Market Maker làm việc của họ.

Ví dụ: Một kèo thành công là ALU. Sau khi list sàn, giá đã tăng lên rồi sau đó có lượng hàng lớn xả ra. Tiếp đó, xuất hiện dấu hiệu của quá trình tích lũy. Đó là thời điểm chúng ta nên mua và chờ Market Maker làm việc của họ.

Bước 4: Chốt lời đúng thời điểm

Trong quá trình Pump Dump, không có sản phẩm nào tăng mãi được. Khi thấy dấu hiệu xả hàng và quá trình Pump của Market Maker đã kết thúc, chúng ta nên thoát ra. Cần chú ý và chốt lời khi thấy Market Maker chốt lời.

Ví dụ: Một kèo thành công khác là Chess. Sau khi list sàn, giá đã tăng lên và có lượng hàng lớn xả ra. Sau đó, xuất hiện dấu hiệu của quá trình tích lũy. Một ví dụ khác là dự án Happyland, sau khi list sàn, giá đã sập xuống và hiện đang tích lũy. Nhóm Market Maker đang gom lại hàng để chuẩn bị cho quá trình Pump tiếp theo.

Chúng ta cần tự tìm hiểu và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những thông tin và kỹ năng check dự án.

Pump Là Gì