Pm Là Gì

Pm Là Gì
Pm Là Gì

Giám đốc Sản phẩm và Quản lý Dự án

Trong ngành công nghiệp điện tử, thuật ngữ “PM” thường được sử dụng để chỉ đến hai vị trí quan trọng. Đầu tiên là Giám đốc Sản phẩm (Product Manager) và thứ hai là Quản lý Dự án (Project Manager).

Giám đốc Sản phẩm thường xuất hiện trong các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Google, Amazon và các công ty công nghệ khác. Vị trí này liên quan đến việc quản lý và phát triển sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Quản lý Dự án có thể được tìm thấy không chỉ trong các công ty công nghệ, mà còn trong các nhà máy sản xuất. Với vai trò này, người quản lý dự án chịu trách nhiệm đảm bảo dự án được triển khai một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

TPM, EPM và OPM

Trong ngữ cảnh nhà máy sản xuất, thuật ngữ “PM” có thể chia thành ba loại chính: TPM (Technical Program Manager), EPM (Engineering Program Manager) và OPM (Operations Program Manager).

TPM và EPM tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và công nghệ của quá trình phát triển sản phẩm. Nhiệm vụ của họ liên quan đến việc tiến hành phát triển và thiết kế kỹ thuật của sản phẩm.

OPM tập trung vào hoạt động sản xuất của nhà máy. Công việc của OPM liên quan đến quản lý và cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo hiệu quả và chất lượng cao nhất.

PM và Giai đoạn phát triển sản phẩm

Ngoài ra, các công ty có thể phân biệt vị trí PM dựa trên giai đoạn phát triển sản phẩm. Ví dụ, có PM chịu trách nhiệm cho giai đoạn NPI (New Product Introduction), PM cho sản xuất hàng loạt hoặc PM duy trì cho các sản phẩm đã được triển khai và đạt doanh thu cao.

PM và Chức năng của Sản phẩm

Cũng có thể phân biệt vị trí PM theo các chức năng khác nhau của sản phẩm. Ví dụ, có PM chịu trách nhiệm về vật liệu (Material), PM tính toán chi phí (Cost), PM quản lý sản phẩm (Product) và nhiều chức năng khác.

Tổng kết

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về PM trong ngành công nghiệp điện tử. Mỗi công ty có thể có những vị trí PM khác nhau, tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm và các giai đoạn trong quá trình phát triển sản phẩm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mỗi vị trí PM cụ thể, chúng ta có thể thảo luận trong các bài viết tiếp theo.

Cảm ơn vì đã đọc!

Pm Là Gì