Tổng hợp Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp

Tài liệu giới thiệu một phương pháp giải phương trình vô tỉ. Đó là phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp

1. Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp:

Dấu hiệu:

+ Khi ta gặp các bài toán giải phương trình dạng: (sqrt[n]{{f(x)}} + sqrt[m]{{g(x)}} + h(x) = 0)

Mà không thể đưa về một ẩn, hoặc khi đưa về một ẩn thì tạo ra những phương trình bậc cao dẫn đến việc phân tích hoặc giải trực tiếp khó khăn.

+ Nhẩm được nghiệm của phương trình đó: bằng thủ công ( hoặc sử dụng máy tính cầm tay)

Phương pháp:

  • Đặt điều kiện chặt của phương trình ( nếu có)

Ví dụ: Đối phương trình: .(sqrt {{x^2} + 3} + 3 = sqrt {2{x^2} + 7} + 2x)

+ Nếu bình thường nhìn vào phương trình ta thấy:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 – Xem ngay