Observe Là Gì

Trong thế giới của vũ trụ, có rất nhiều cách để chúng ta nghĩ về những hố đen, nhưng một cách tốt để tiếp cận chủ đề này là suy nghĩ về cái gì đó quen thuộc hơn. Hãy nghĩ về tốc độ thoát. Hãy cho tôi mô tả ý tưởng này qua một vài ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trên bề mặt Trái Đất. Nếu chúng ta bắn một vật thể từ bề mặt Trái Đất lên trời, điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng, nếu chúng ta bắn một viên quả pháo với một tốc độ khá nhỏ, nó sẽ đi lên và rồi quay lại. Nếu chúng ta bắn nó với một tốc độ khá lớn hơn, nó sẽ bay lên cao hơn nhưng vẫn quay lại. Nhưng cuối cùng, nếu chúng ta bắn nó với đúng tốc độ, nó sẽ đi lên và chỉ thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất một cách vừa đủ, rồi bay vào không gian. Và tốc độ cần thiết để làm điều này được gọi là tốc độ thoát tại bề mặt Trái Đất.

Như vậy, tốc độ thoát tại bề mặt Trái Đất là bao nhiêu? Nếu bạn đọc đã đưa ra câu trả lời, đó là 11,2 km/giây. Tuyệt vời! Một ngôi sao vàng ở trung tâm của hệ mặt trời của chúng ta có một tốc độ thoát nhỏ hơn so với tốc độ ánh sáng. Vậy, một danh thiếp vàng lấp lánh được đặt từ bề mặt Mặt Trời dẫn đi với tốc độ nhanh hơn tốc độ thoát, nó sẽ có đủ sức mạnh để thoát khỏi Trái Đất. Nhưng giờ hãy tưởng tượng một ngôi sao lớn hơn Trái Đất, điều gì sẽ xảy ra? Nếu ngôi sao đó lớn hơn, nó sẽ có khối lượng lớn hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ cần một khẩu pháo lớn hơn để bắn viên đạn với tốc độ cao hơn vì tốc độ thoát sẽ tăng lên. Nhưng đương nhiên, nếu chúng ta có khẩu pháo lớn đó và bắn nó, viên đạn sẽ bay lên và nếu tốc độ của nó lớn hơn tốc độ thoát, nó sẽ thoát khỏi Trái Đất.

Nhưng bây giờ hãy nghĩ về một khái niệm ít quen thuộc hơn một chút. Hãy tưởng tượng rằng khẩu pháo này không bắn viên đạn, mà lại bắn các quả bóng sáng. Ánh sáng di chuyển nhanh lắm, đúng không? Tốc độ ánh sáng là bao nhiêu? Mọi người sử dụng đơn vị khác nhau, nhưng người ta thường nói là 671 triệu dặm mỗi giờ hoặc 300 triệu mét mỗi giây. Với tốc độ cao đó, rõ ràng ánh sáng sẽ dễ dàng thoát và bay vào không gian. Nhưng đây là một thử nghiệm tưởng tượng, một thử nghiệm được thực hiện từ rất lâu đó là thực tài này, John Mitchell, vào những năm 1700. Ông đặt câu hỏi sau: Nếu bạn tưởng tượng nhìn vào một ngôi sao như Mặt Trời.

Observe Là Gì