Nơi Cư Trú Là Gì

Từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn được sử dụng, thay vào đó, cơ quan Nhà nước sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi này, một số trường hợp sổ hộ khẩu giấy đã bị thu hồi. Vì vậy, nhiều thủ tục vẫn yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận thông tin cư trú.

Nơi Cư Trú Là Gì
Nơi Cư Trú Là Gì

Giấy tờ thay thế Sổ hộ khẩu để chứng minh thông tin cư trú

Sổ hộ khẩu là giấy tờ chủ yếu được sử dụng để chứng minh thông tin cư trú của người dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đã bị thu hồi sổ hộ khẩu, người dân có thể yêu cầu cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Giấy này bao gồm thông tin cá nhân của người xin xác nhận, thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú (tạm trú hoặc thường trú) hoặc nơi ở hiện tại trong trường hợp không đủ điều kiện đăng ký.

Thời hạn sử dụng của Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Giấy xác nhận thông tin về cư trú có thời hạn sử dụng tùy thuộc vào từng trường hợp:

  • Đối với người đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú: giấy xác nhận có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày cấp.
  • Đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú: giấy xác nhận có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày cấp.
  • Trường hợp thông tin về cư trú có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú: xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Để được cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

  • Tải và điền mẫu CT01, Tờ khai thay đổi thông tin cư trú theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi bạn cư trú

  • Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an cấp xã nơi bạn cư trú.
  • Hoặc có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, hoặc Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 3: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

  • Cơ quan công an sẽ kiểm tra thông tin tờ khai. Nếu đầy đủ và hợp lệ, hồ sơ sẽ được tiếp nhận.
  • Sau đó, bạn sẽ nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 4: Nhận kết quả

  • Nhận kết quả theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
  • Thời hạn giải quyết là không quá 01 ngày làm việc. Trong trường hợp có thông tin cần xác minh, làm rõ, thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc.

Tại sao lại cần Giấy xác nhận thông tin cư trú?

Từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn được sử dụng, mà thay vào đó, các thông tin về cư trú của người dân sẽ có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi này, vẫn có nhiều cơ quan và tổ chức chưa được tiếp cận, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, nhiều thủ tục vẫn yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận thông tin cư trú.

Giấy xác nhận thông tin cư trú thay thế sổ hộ khẩu

Trong giai đoạn cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu sổ hộ khẩu giấy đã bị thu hồi, Giấy xác nhận thông tin cư trú sẽ thay thế sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thiện, Giấy xác nhận thông tin cư trú sẽ không còn cần thiết nữa. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác sẽ được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và khi thực hiện các thủ tục, giao dịch tại các cơ quan, tổ chức này, chúng ta chỉ cần cung cấp căn cước công dân để các cơ quan, tổ chức này xác định thông tin cần thiết.

Đây là hướng dẫn và giải thích của Công ty Luật về Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Thủ tục xin cấp giấy xác nhận này khá đơn giản và không mất nhiều thời gian chờ đợi. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like, share và đăng ký kênh Youtube của Công ty Luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác.

Nơi Cư Trú Là Gì