Nic Là Gì

Trong video này, chúng ta sẽ nói về một thiết bị quan trọng trong mạng máy tính được gọi là “network interface card” hay NIC. Trước khi chúng ta nói về nó, tôi muốn cho bạn một ví dụ về cách con người giao tiếp.

Hãy tưởng tượng chúng ta có ba người khác nhau: John, Bob và Mary. Họ đã nói chuyện như thế nào? Khi bạn đang nói chuyện, bạn sử dụng miệng của mình. Vì vậy, bạn truyền thông tin bằng cách sử dụng miệng và người khác nhận thông tin thông qua tai của họ.

Vậy máy tính, cách chúng nói chuyện hoặc lắng nghe như thế nào? Chúng có một thiết bị được gọi là “network interface card”, hay còn được gọi là “thẻ giao diện mạng”, là bộ phận tai và miệng của máy tính. Đó là cách mà máy tính giao tiếp thông qua “network interface card”.

Nic Là Gì
Nic Là Gì

Network Interface Card (NIC) là gì?

Network Interface Card (NIC) là một thiết bị phần cứng

Network Interface Card (NIC) là một loại thiết bị phần cứng được cài đặt vào máy tính để cho phép nó kết nối với mạng máy tính. NIC có thể được cắm vào khe cắm PCI hoặc PCIe trong máy tính hoặc được tích hợp sẵn trong bo mạch chủ.

Phần mềm trình điều khiển (Driver) cần thiết

Để NIC hoạt động, phần mềm trình điều khiển (driver) tương ứng cần được cài đặt vào hệ điều hành. Driver giúp hệ điều hành nhận diện và quản lý việc giao tiếp với NIC.

Tạo kết nối giữa máy tính và mạng máy tính

NIC tạo kết nối giữa máy tính và mạng máy tính bằng cách chuyển đổi dữ liệu giữa các tín hiệu điện và tín hiệu mạng. Điều này cho phép máy tính truyền thông tin đến mạng hoặc nhận thông tin từ mạng.

Tích hợp nhiều kết nối mạng

Một NIC có thể có nhiều cổng kết nối mạng khác nhau, như Ethernet hoặc Wi-Fi. Điều này cho phép máy tính kết nối đồng thời với nhiều mạng hoặc thiết bị mạng khác nhau.

Kết Luận

Network Interface Card (NIC) là một thiết bị quan trọng trong mạng máy tính, cho phép máy tính kết nối và giao tiếp với mạng. Nó hoạt động như tai và miệng của máy tính, giúp máy tính truyền thông tin và nhận thông tin từ mạng. Với khả năng hỗ trợ nhiều kết nối mạng khác nhau, NIC đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối máy tính vào mạng máy tính.

Nic Là Gì