List 10+ nhiệm vụ của tổ chuyên môn hay nhất hiện nay

1 Chức năng nhiệm vụ của tổ Chuyên môn, tổ văn phòng

 • Tác giả: thhoanson.bacninh.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.89 (964 vote)
 • Tóm tắt: · Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng biên chế, bổ nhiệm Tổ trưởng và giao nhiệm vụ vào 

2 TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI ĐÌNH 1

 • Tác giả: thangbinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 4.76 (307 vote)
 • Tóm tắt: Trong hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học thì tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất, đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường

3 Công việc nào không phải là nhiệm vụ của tổ chuyên môn?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.53 (319 vote)
 • Tóm tắt: · C. Tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên trong tổ. D. Hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia nghiên 

4 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

 • Tác giả: leloi.phuyen.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.28 (502 vote)
 • Tóm tắt: · – Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của tổ chuyên môn mà các thành viên cần phải hoàn thành trong năm học. – Định ra một số biện pháp thực 

5 Cơ cấu, nhiệm vụ của các tổ chuyên môn trong trường mầm non

 • Tác giả: mnsaomai.tpbacgiang.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 4.05 (279 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu đề văn bản, Cơ cấu, nhiệm vụ của các tổ chuyên môn trong trường mầm non. Số hiệu, 1081/SGDĐT-GDMN, Cơ quan ban hành, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc 

6 Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường tiểu học

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 3.79 (491 vote)
 • Tóm tắt: · 2. Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo 

7 Tổ trưởng tổ chuyên môn: Chế độ, quyền lợi được hưởng

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 3.78 (334 vote)
 • Tóm tắt: · Giáo viên tổ trưởng tổ chuyên môn là người có nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, 

8 Quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn trường tiểu học

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.49 (286 vote)
 • Tóm tắt: · Là nơi trực tiếp triển khai mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học cho học sinh. Ngoài việc phục vụ 

9 Sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 • Tác giả: ptdtntdakrong.quangtri.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 3.32 (456 vote)
 • Tóm tắt: · Để hoạt động của tổ chuyên môn phát huy đúng, đủ vai trò trong … Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ 

10 Quy trình Tổ chuyên môn với việc tổ chức thực hiện mục tiêu, nội

 • Tác giả: c2luongthevinh.vinhlong.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.06 (469 vote)
 • Tóm tắt: · SHCM dựa trên NCBH là tạo cơ hội cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo trong dạy học thông 

11 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

 • Tác giả: thpt-daoduytu-qb.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2021
 • Đánh giá: 2.95 (125 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chuyên môn Lịch sử là tổ của nhóm môn học Khoa học xã hội, là một bộ phận cấu thành của Trường THPT Đào Duy Từ. – Là là nơi trực 

12 Một số giải pháp nâng cao sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn của tổ

 • Tác giả: nguyenhuedn.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 2.89 (132 vote)
 • Tóm tắt: Là người đóng vai trò trung tâm, có khả năng nắm bắt nhanh tình hình trong tổ, luôn bao quát công việc, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng đồng nghiệp. Linh 

13 Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ văn phòng trường trường tiểu học

 • Tác giả: thukyluat.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.76 (168 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chuyên môn có nhiệm sau: Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng và giải trình kế hoạch dạy học các môn học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học của tổ theo tuần, tháng, học kỳ và năm học. Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường, của tổ chủ động và linh hoạt

14 Một trong những nhiệm vụ của tổ chuyên môn là: – Trắc nghiệm Online

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.51 (134 vote)
 • Tóm tắt: C. Xây dựng đội ngũ GV cốt cán của tổ, nhóm chuyên môn làm nòng cốt cho hoạt động chuyên môn của nhà trường. D. Đánh giá kết quả dạy học 

15 Chức năng nhiệm vụ – SO GIAO DUC – Sở Giáo dục Trà Vinh

 • Tác giả: sgdtravinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 2.45 (106 vote)
 • Tóm tắt: 3. Trường hợp cần thiết, Giám đốc thành lập các tổ, nhóm công tác để thực hiện nhiệm vụ hoặc phân công cho một phòng chuyên môn, nghiệp 

16 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN

 • Tác giả: thcskesach.pgdkesach.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 2.36 (120 vote)
 • Tóm tắt: · Tổ trưởng chuyên môn: là người đứng đầu TCM, do hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về phân phối nguồn lực của tổ, hướng 

17 Phân công nhiệm vụ năm học 2021-2022 – Sở GD&ĐT Ninh Bình

 • Tác giả: ninhbinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.24 (145 vote)
 • Tóm tắt: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022 · 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu: 1.1. · 2. Các tổ chuyên môn · 3. Các đồng chí giáo 

18 ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

 • Tác giả: thphongthanhdong.pgdgiarai.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.26 (144 vote)
 • Tóm tắt: Các tổ chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận và đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác trong chiến