Top 20+ nhận xét cán bộ năm hay nhất hiện nay

Table of Contents

1 Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

 • Tác giả: coquandieutravkstc.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2021
 • Đánh giá: 4.81 (818 vote)
 • Tóm tắt: · Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: – 

2 Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 4.73 (515 vote)
 • Tóm tắt: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Lâm Thao, ngày 25 tháng 8 năm 2014. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Họ và tên cán bộ: Bùi 

3 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ trong giai đoạn hiện

 • Tác giả: hatinh.dcs.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 4.45 (230 vote)
 • Tóm tắt: Việc đánh giá được tiến hành theo nhiệm kỳ, hoặc theo định kỳ hàng năm, hoặc trước khi bổ nhiệm, đề bạt. Nhờ vậy, công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan 

4 Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy

 • Tác giả: tronbokienthuc.com
 • Ngày đăng: 08/12/2021
 • Đánh giá: 4.32 (211 vote)
 • Tóm tắt: · Nội dung trong phiếu nhận xét đánh giá cán bộ cũng nêu rõ thông tin … nội dung cơ bản của mẫu nhận xét cán bộ cuối năm bên dưới đây nhé!

5 Mẫu Phiếu đánh giá công chức mới nhất và cách ghi – LuatVietnam.Vn

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 4.13 (422 vote)
 • Tóm tắt: · Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác. Trong đó: – Công chức chuyển công tác: Cơ 

6 Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ năm 2022 (Gợi ý + 4 Mẫu) – Tip.edu.vn

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/13/2021
 • Đánh giá: 3.83 (212 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2022 là biểu mẫu được sử dụng hằng năm trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể

7 Bản nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2022 (4 Mẫu) – Download.vn

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 3.66 (334 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2022 là biểu mẫu được sử dụng hằng năm trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể. Nhằm mục đích để tự mỗi cán bộ, 

8 Bản nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy – boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 3.59 (454 vote)
 • Tóm tắt: Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản 

9 Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ để bổ nhiệm có mẫu như thế nào?

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.34 (342 vote)
 • Tóm tắt: · Ở phần mở đầu, cá nhân thực hiện cần phải viết đầy đủ những thông tin của mình như: họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ, đang 

10 Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới – Thư Viện Hỏi Đáp

 • Tác giả: thuvienhoidap.net
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 3.09 (538 vote)
 • Tóm tắt: Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản 

11 Giải “bài toán khó” trong đánh giá cán bộ – Tạp chí Xây Dựng Đảng

 • Tác giả: xaydungdang.org.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2021
 • Đánh giá: 2.92 (77 vote)
 • Tóm tắt: Riêng trong năm 2020, nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau: khai trừ ra khỏi Đảng, cảnh cáo, cách chức, khiển trách, trong đó có những 

12 Tư vấn bản nhận xét đánh giá đảng viên miễn phí

 • Tác giả: luatsutran.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 2.73 (138 vote)
 • Tóm tắt: Việc đánh giá, tự kiểm điểm của Đảng viên, cán bộ, công chức có vai trò rất lớn, bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên danh sẽ phân tích cho các bạn về bản 

13 Mẫu Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2022 – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 2.75 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Cùng các tổ chuyên môn triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, các hoạt động chuyên đề, hoạt 

14 QT-VP 04 – Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức

 • Tác giả: sldtbxh.ninhbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.58 (130 vote)
 • Tóm tắt: + Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính Phủ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm. Các 

15 Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.42 (136 vote)
 • Tóm tắt: · Như chúng ta đã biết, các cán bộ có vai trò rất quan trọng. Ngoài những thành tích mà các chủ thể là những cán bộ đã đạt được trong nhiều năm 

16 [GIẢI ĐÁP] NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, MẪU ĐÁNH GIÁ

 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 2.47 (68 vote)
 • Tóm tắt: · Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ……………, xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc. 4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh 

17 Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ – Phonghopamway.com.vn

 • Tác giả: phonghopamway.com.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2021
 • Đánh giá: 2.2 (185 vote)
 • Tóm tắt: Ngày, tháng, năm sinh:. Chức vụ, chức danh hiện giữ:.. Thời gian công tác tại đơn vị:. Đơn vị đang công tác:

18 Mẫu bản nhận xét, đánh giá cán bộ và cách viết – Hieuluat.vn

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.13 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMND, địa chỉ (thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày vào Đảng, trình độ chuyên môn (ghi trình độ cao 

19 Đánh giá cán bộ cuối năm đúng thực chất – Tỉnh ủy Khánh Hòa

 • Tác giả: tinhuykhanhhoa.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2 (128 vote)
 • Tóm tắt: · Đánh giá cán bộ hàng năm là yêu cầu bắt buộc nhằm phân loại cán bộ. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác năng lực, trách nhiệm của cán bộ, 

20 Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ năm 2017

 • Tác giả: vks.hagiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 2.06 (119 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ năm 2017. Chi tiết tải tại đây. Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

21 Một số suy nghĩ về đánh giá cán bộ trong hoạt động thông tin

 • Tác giả: nlv.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 1.94 (149 vote)
 • Tóm tắt: Mặc dù hầu hết các cơ quan TTTV đã có tiêu chuẩn hoặc quy định bình xét cán bộ hàng năm, song do tính chất chung chung của các tiêu chí nên việc bình xét còn 

22 Việc xếp loại, đánh giá cán bộ đảng mặt trận trưởng ngành đoàn thể

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 1.88 (71 vote)
 • Tóm tắt: Cấp ủy, tổ chức đảng, tập 

23 Bản nhận xét đánh giá và xếp loại cán bộ hàng năm theo Thông Tư 30

 • Tác giả: tuhocmoithu.com
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 1.66 (66 vote)
 • Tóm tắt: · Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quy trình thao tác của bản thân, thành thật với những khuyết 

24 Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ 2022 – HoaTieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 1.62 (172 vote)
 • Tóm tắt: Có rất nhiều trường hợp cần sử dụng đến bảng nhận xét nhân viên như xét tăng lương, khen thưởng, tổng kết cuối kỳ, cuối năm.. Ad. 3