Tổng hợp 20+ nghị định 139 môn bài hay nhất hiện nay

Table of Contents

1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.81 (732 vote)
 • Tóm tắt: Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; Số hiệu: 22/2020/NĐ-CP 

2 MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

 • Tác giả: thixaquangtri.quangtri.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.78 (584 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 24/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

3 Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

 • Tác giả: sokhdt.vinhphuc.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 4.52 (530 vote)
 • Tóm tắt: · Việc khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) được thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

4 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016 … – Trang chủ

 • Tác giả: vanban.vcci.com.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.33 (537 vote)
 • Tóm tắt: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài – Chi tiết tin

 • Tác giả: sotuphap.phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2021
 • Đánh giá: 4.05 (574 vote)
 • Tóm tắt: 02/08/2017 10:23:36 SA img. Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

6 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.91 (455 vote)
 • Tóm tắt: · Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài được Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định như sau: … Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu hàng 

7 Lập tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) theo Nghị định 139/2016/NĐ

 • Tác giả: web.ts24.com.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.73 (483 vote)
 • Tóm tắt: Để thực hiện lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng thực hiện như sau: (Tờ khai áp dụng từ kỳ tính 

8 NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 139/2016/NĐ-CP

 • Tác giả: tuvanthuehuyhoang.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 3.47 (419 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể:

9 Một số điểm mới của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày … – Bạc Liêu

 • Tác giả: skhdt.baclieu.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2021
 • Đánh giá: 3.21 (529 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP (viết tắt là … sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

10 NGHỊ ĐỊNH 139/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

 • Tác giả: dulieuphaply.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.04 (330 vote)
 • Tóm tắt: NGHỊ ĐỊNH 139/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI. Nội dung văn bản; Thông tin văn bản; Pháp lý liên quan; Công văn; Tiếng Anh. Hiệu lực: 

11 Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.94 (130 vote)
 • Tóm tắt: Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài

12 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí … – Công ty luật Việt An

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 2.75 (127 vote)
 • Tóm tắt: Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm: 1

13 Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

 • Tác giả: sotuphap.angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.65 (150 vote)
 • Tóm tắt: · Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP 

14 Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 mới nhất theo Nghị định 139

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.66 (82 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu Tờ khai thuế môn bài mới nhất 2021 là Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 áp dụng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, chi nhánh

15 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2021
 • Đánh giá: 2.58 (66 vote)
 • Tóm tắt: · Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài

16 Nghị định 139/2016/NĐ-CP – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.33 (80 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài, trong đó bổ sung hướng dẫn xác định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Thêm 

17 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.22 (162 vote)
 • Tóm tắt: a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

18 Nghị định số 22/2020/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị

 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.29 (184 vote)
 • Tóm tắt: · NGHỊ ĐỊNH. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

19 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài – Hoatieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.18 (114 vote)
 • Tóm tắt: Tải Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. 100% an toàn đã được HoaTieu.vn kiểm nghiệm

20 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của … – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.03 (69 vote)
 • Tóm tắt: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

21 Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí … – Luật Minh Khuê

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 1.8 (156 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

22 Nghị định 22/2020/NĐ-CP – Những điểm mới so với Nghị định 139

 • Tác giả: luatvietphong.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 1.79 (181 vote)
 • Tóm tắt: Phong về những điểm mới của Nghị định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2020 về lệ phí môn bài

23 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 1.72 (197 vote)
 • Tóm tắt: Nghị định về lệ phí môn bài được Chính phủ ban hành ngày 04/10/2016, có hiệu lực từ 01/01/2017 trong đó quy định rõ các đối tượng được miễn 

24 Nghị định 139-2016-NĐ-CP về lệ phí môn bài – Chi cục Thuế Quận 1

 • Tác giả: chicucthuequan1.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 1.49 (136 vote)
 • Tóm tắt: Nghị định 139-2016-NĐ-CP về lệ phí môn bài · Tập tin đính kèm · THÔNG TIN NỘP THUẾ · HCMTax · ẢNH NỔI BẬT · LUẬT QUẢN LÝ THUẾ · QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN · PODCAST · CHI CỤC 

25 Mẫu tờ khai Lệ phí Môn bài Nghị định 139:

 • Tác giả: ketoanhongtrang.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 1.44 (98 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu tờ khai Lệ phí Môn bài Nghị định 139: Download. Download 66; File Size 35.00 KB; File Count 1; Create Date 6 Tháng Một, 2017 

26 Chính phủ bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bà

 • Tác giả: sotaichinh.camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 1.3 (95 vote)
 • Tóm tắt: Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy … tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Quy định về lệ phí môn bài của 

27 Những quy định mới về miễn lệ phí môn bài

 • Tác giả: vinhlong.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 1.38 (120 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 24/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ