Tổng hợp 20+ năm tài chính là gì hay nhất hiện nay

Table of Contents

1 Báo cáo tài chính là gì ? Quy định của pháp luật về báo cáo tài chính

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 4.87 (748 vote)
 • Tóm tắt: BCTC năm phải lập theo dạng đầy đủ. – Đối tượng lập BCTC giữa niên độ (BCTC quý và BCTC bán niên) bao gồm: + 

2 Năm tài chính là gì? Hiểu rõ để nắm bắt thời cơ đầu tư – DNSE

 • Tác giả: dnse.com.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.72 (373 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính trong tiếng Anh là Fiscal year, hoặc financial year. Trong tiếng Việt, nó còn được gọi với tên khác là năm tài khóa hay năm 

3 Năm tài chính là gì? Năm tài chính với năm dương lịch có giống nhau?

 • Tác giả: timviec365.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 4.41 (542 vote)
 • Tóm tắt: · Theo tiếng Anh năm tài chính là “Fiscal year” còn được gọi là năm ngân sách, tài khóa, có độ dài khoảng thời gian tương đương một năm tức là 12 

4 Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính – Ketoanthienung.vn

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 4.33 (286 vote)
 • Tóm tắt: Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm tức là 12 tháng ( 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia 

5 Năm tài chính là gì? Cách tính năm tài chính trên thế giới?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.1 (203 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính là khoảng thời gian mà trong đó dự toán thu – chi tài chính của nhà nước đã được phê chuẩn có hiệu lực thi hành. Dùng cho công tác 

6 Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bao nhiêu?

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 3.84 (434 vote)
 • Tóm tắt: Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm tức là 12 tháng (52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia

7 Khái niệm, phân biệt năm tài chính và năm dương lịch

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 3.72 (470 vote)
 • Tóm tắt: Năm tài chính là gì? … Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân 

8 Năm tài chính là gì? Khác biệt năm tài chính với năm dương lịch?

 • Tác giả: timviecketoan.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 3.48 (459 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính hay còn gọi là năm ngân sách, năm tài khóa. Nó thường có độ dài tương ứng với một năm dương lịch là 12 tháng. Khoảng thời gian này 

9 Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính

 • Tác giả: khoinghiep.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 3.31 (224 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính được hiểu đơn giản là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt nam Chính phủ quy định năm tài chính là năm dương lịch 

10 Xác định năm tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Tác giả: thanhlapcongtyonline.com
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 3.18 (229 vote)
 • Tóm tắt: a. Năm tài chính là gì ? … Năm tài chính là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, nhà nước quy định năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu 

11 Năm tài chính (Fiscal Year – FY) là gì? Cách tính năm tài chính trên

 • Tác giả: vietnambiz.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.81 (103 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính (hay còn gọi là năm tài khóa, năm ngân sách) trong tiếng Anh là Fiscal year hoặc financial year, viết tắt là FY. Năm tài chính là 

12 Năm tài chính của doanh nghiệp mới thành lập tính như thế nào?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 2.85 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính được hiểu là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và 

13 Chuẩn mực kế toán số 21 : TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Tác giả: ketoanthue.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 2.66 (106 vote)
 • Tóm tắt: chuan muc ke toan so 21 : trinh bay bao cao tai chinh, Chuẩn mực kế toán số 21 : TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

14 Năm tài chính (FISCAL YEAR) là gì ? – Luật Minh Khuê

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.6 (91 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính (FISCAL YEAR) là khoảng thời gian mười hai tháng bất kỳ được chọn như một năm trong các hoạt động tài chính có thể hoặc không 

15 Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài Chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 2.45 (142 vote)
 • Tóm tắt: Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030 

16 Khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính? – AZLAW

 • Tác giả: azlaw.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2021
 • Đánh giá: 2.34 (54 vote)
 • Tóm tắt: · (AZLAW) – Nếu thay đổi năm tài chính không giống với năm dương lịch thì thời hạn kê khai thuế như thế nào? Tư vấn thời hạn kê khai thuế theo 

17 Năm Tài Khóa Là Gì ? Khác Biệt Năm Tài Chính Với Năm Dương Lịch

 • Tác giả: vccidata.com.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.26 (146 vote)
 • Tóm tắt: Tài khóa là một chu kỳ có hiệu lực cho báo cáo dự toán và quyết toán hằng năm của ngân sách nhà nước cũng như là của mọi doanh nghiệp. Đang xem: Năm tài khóa là 

18 Năm tài chính là gì và cách xác định ngày bắt đầu

 • Tác giả: acman.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.29 (91 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính (financial year) hay còn gọi là năm ngân sách, năm tài khóa, có độ dài bằng với một năm dương lịch là 12 tháng để tính toán và 

19 Năm tài chính của Doanh nghiệp Nhật Bản – Vina Bookkeeping

 • Tác giả: vinabookkeeping.com
 • Ngày đăng: 09/27/2021
 • Đánh giá: 2.1 (74 vote)
 • Tóm tắt: Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc 

20 Khái niệm, phân biệt năm tài chính và năm dương lịch – MISA SME

 • Tác giả: sme.misa.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 1.92 (109 vote)
 • Tóm tắt: · Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách 

21 Luật Kế toán 2015, Luật số 88/2015/QH13 mới nhất 2021

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 1.9 (137 vote)
 • Tóm tắt: Theo Luật Kế toán 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015, từ năm 2017, … Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp 

22 Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 1.86 (161 vote)
 • Tóm tắt: · Hiểu đơn giản, báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được … thì bên cạnh việc BCTC năm sẽ phải làm BCTC tổng hợp vào cuối kỳ kế toán

23 Báo cáo tài chính là gì? Cách đọc báo cáo tài chính và những thủ thuật

 • Tác giả: takeprofit.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 1.78 (78 vote)
 • Tóm tắt: Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tổng kết lại doanh thu và chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ (theo quý hoặc theo năm tài chính)

24 Đánh giá doanh nghiệp qua BÁO CÁO TÀI CHÍNH như thế nào?

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 1.69 (79 vote)
 • Tóm tắt: 1. Báo cáo tài chính là gì? · Tài sản. · Nợ phải trả. · Vốn chủ sở hữu · Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác. · Lãi, lỗ và phân 

25 Sự khác biệt giữa năm tài chính và năm dương lịch – Sawakinome

 • Tác giả: vi.sawakinome.com
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 1.4 (125 vote)
 • Tóm tắt: Năm tài chính là gì? … Đây là khoảng thời gian 12 tháng, theo đó các doanh nghiệp chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc ưa thích. Điều này giúp trong việc thiết 

26 Báo cáo tài chính là gì? Hướng dẫn lập và đọc bảng … – Timsen.vn

 • Tác giả: timsen.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 1.31 (114 vote)
 • Tóm tắt: 3/Trong khi lập BCTC tổng hợp giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh (SXKD) đã có thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất BCTC. bao cao tai chinh 3 – Báo cáo 

27 Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào Thời hạn nộp BCTC

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 1.22 (193 vote)
 • Tóm tắt: a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;