Danh sách 10+ mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bạn nên biết

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hot nhất hiện nay

1 Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông file

 • Tác giả: giaovien.nganh.net
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.83 (798 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông file Word … tự đánh giá về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên bậc trung học phổ thông (THPT)

2 Biểu mẫu: Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GVTH theo Thông tư 20

 • Tác giả: thdinhbolinh.hcm.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 4.71 (296 vote)
 • Tóm tắt: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH · BIỂU MẪU. Thứ sáu, 2/10/2020, 0: 

3 Tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên – Học Tốt

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.43 (583 vote)
 • Tóm tắt: c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng 

4 Trọn bộ biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.36 (325 vote)
 • Tóm tắt: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các 

5 Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.02 (387 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiêu học, THCS, THPT được quy định tại Thông tư 20/2018/ 

6 Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.82 (473 vote)
 • Tóm tắt: · Việc thực hiện quy trình đánh giá theo Điều 10 của Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tham khảo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn 

7 Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên Tiểu học 2022 – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.67 (446 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó, quy chuẩn nghề nghiệp nêu tại Thông tư này áp dụng với giáo viên tiểu học, trung học cơ 

8 Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết

 • Tác giả: etep.moet.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.54 (481 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, quy chuẩn nghề nghiệp nêu tại Thông tư này áp dụng với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường chuyên, trường 

9 Giáo viên sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

 • Tác giả: cdspna.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.36 (450 vote)
 • Tóm tắt: Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều 

10 Minh chứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 2022

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 3.01 (361 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu minh chứng này được giá viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Minh chứng ví 

11 Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Thông tư

 • Tác giả: tronbokienthuc.com
 • Ngày đăng: 09/26/2021
 • Đánh giá: 2.98 (168 vote)
 • Tóm tắt: c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng 

12 Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

 • Tác giả: thiquocgia.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.71 (194 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học số 1 ; NỘI DUNG · GV. HT ; Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo ; Tiêu chí 1. Đạo đức nhà 

13 Top 19 mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv tiểu học hay nhất

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.59 (139 vote)
 • Tóm tắt: Xếp hạng: 1 ⭐ ( 43551 lượt đánh giá ) … chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học số 12

14 GỢI Ý BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ THEO

 • Tác giả: text.loga.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 2.66 (77 vote)
 • Tóm tắt: CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Kèm theo công văn số … trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) 

15 Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp … – Bất Động Sản ABC Land

 • Tác giả: abcland.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 2.49 (135 vote)
 • Tóm tắt: NỘI DUNG. ĐÁNH GIÁ. GV. HT. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo a) Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; 

16 Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

 • Tác giả: giaovienvietnam.com
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 2.49 (146 vote)
 • Tóm tắt: Trong file đính kèm chúng tôi chia sẻ gửi đến các bạn đọc 3 mẫu phiếu đánh giá. Ở mỗi phiếu đánh giá đều gồm có các đặc