Danh sách 20+ luận cương tháng 10 năm 1930 hot nhất hiện nay

Table of Contents

1 Luận cương chính trị (10-1930) (Phân tích nội dung và đánh giá ưu

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 4.98 (688 vote)
 • Tóm tắt: Hoàn cảnh lịch sử: Thế giới: Năm 1929, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc Đại khủng hoảng, bắt 

2 Hướng dẫn lập bảng so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 4.63 (260 vote)
 • Tóm tắt: · Tháng 10/1930, sau 8 tháng Đảng ra đời, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời có ý nghĩa như một Đại hội cũng tổ chức tại 

3 Nội dung Luận cương Chính trị tháng 10/1930 và chủ trương

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 4.39 (585 vote)
 • Tóm tắt: 5. Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 năm 1945. Kết quả và ý nghĩa: Đập 

4 Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng nhấn mạnh

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 4.34 (212 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Trình bày nội dung luận cươngchính trị 10/1930 từ đó chỉ ra hạnchế lịch sử của cương lĩnh này?THÁNG 12

5 Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10

 • Tác giả: giasuglory.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 4.05 (497 vote)
 • Tóm tắt: · Từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần Phú chủ trì 

6 Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

 • Tác giả: kllct.dlu.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.87 (464 vote)
 • Tóm tắt: · Những cuộc bãi công trong năm 1928-1929, những cuộc tranh đấu rất dữ dội của thợ thuyền và dân cày trong năm nay (1930) đã chứng tỏ ra rằng sự 

7 Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản

 • Tác giả: nguoikesu.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 3.63 (291 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung Luận cương chính trị: + Khẳng định tính chất của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền, sau tiến lên cách mạng XHCN. + Nhiệm vụ 

8 Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 3.56 (507 vote)
 • Tóm tắt: · Dự thảo Luận cương được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hồng Kông tháng 10- 1930 thông qua. Luận cương chính trị 

9 So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản

 • Tác giả: slideshare.net
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.23 (473 vote)
 • Tóm tắt: · (TẢI FREE ZALO 093 457 3149). So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của 

10 Đồng chí Trần Phú một lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc

 • Tác giả: soctrang.dcs.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 3.13 (310 vote)
 • Tóm tắt: · … người dự thảo bản Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng, … Năm 1922, sau khi đỗ đầu kỳ thi Thành chung, Trần Phú được phân về 

11 Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 nặng về – toidap.com

 • Tác giả: toidap.com
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.91 (192 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 9 Đề bài Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của

12 Sự thống nhất cơ bản giữa Chánh cương và Luận cương của Đảng

 • Tác giả: lichsu.tnus.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 2.69 (196 vote)
 • Tóm tắt: Họ đã nhầm lẫn sự khác nhau giữa Chánh cương văn tắt với Án Nghị quyết của Trung ương đại hội toàn thế tháng 10 năm 1930 (Án Nghị quyết), Thư của Trung ương gửi 

13 Đồng chí Trần Phú – người lãnh đạo trí tuệ và sáng tạo của Đảng

 • Tác giả: hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.66 (86 vote)
 • Tóm tắt: · Tháng 10/1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc) Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và nhất trí thông qua Luận cương 

14 Luận cương chính trị tháng 10 1930 có hạn chế là – Hỏi Đáp

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.61 (71 vote)
 • Tóm tắt: Phong trào 1930 – 1931 phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào? Kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 có đặc điểm như thế nào? Thành quả 

15 Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 2.51 (188 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1930) là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm nhằm giúp các bạn sinh 

16 So sánh nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên tháng 2

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.32 (117 vote)
 • Tóm tắt: · 1 Nội dung của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương. chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng” – Giáo viên Việt Nam. giaovienvietnam/so 

17 Luận cương chính trị tháng 10 1930 nặng về – TopLoigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 2.24 (161 vote)
 • Tóm tắt: Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. Về vai trò lãnh đạo của Đảng: Đảng phải có đường lối chính trị đúng 

18 Mối quan hệ giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương

 • Tác giả: journal.ussh.vnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 2.14 (143 vote)
 • Tóm tắt: Cương lĩnh chính trị đầu tiên; Luận cương tháng 10/1930; Cương lĩnh; … “70 năm chiến đấu và chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 

19 Đồng chí Trần Phú với công tác xây dựng đảng

 • Tác giả: xaydungdang.org.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2021
 • Đánh giá: 2.16 (137 vote)
 • Tóm tắt: · Dự thảo Luận cương được Hội nghị thông qua tháng 10-1930. … sau này đánh giá: “Trong bản Cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, 

20 Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của đảng? – Eyelight.vn

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 1.95 (107 vote)
 • Tóm tắt: · Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của đảng? Tác giả: Rohto Nhật Bản 30 Tháng Năm, 2022

21 Nguyễn Ái Quốc và Hội nghị Trung ương tháng 10-1930

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 1.97 (71 vote)
 • Tóm tắt: · Tháng 10-1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở Hồng Kông, Hội nghị đã thông qua Luận cương cách mạng 

22 Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận

 • Tác giả: thuvienhoidap.net
 • Ngày đăng: 08/26/2021
 • Đánh giá: 1.79 (86 vote)
 • Tóm tắt: Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

23 Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ

 • Tác giả: peter020787.wordpress.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 1.73 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Sau hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930, cương lĩnh của Đảng đã được bí mật đưa vào quần chúng đẩy phong trào cách mạng lên cao. Tháng 

24 Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 1.67 (105 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịc

25 So sánh Luận cương chính trị 10/1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên

 • Tác giả: thukyphaply.com
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 1.49 (173 vote)
 • Tóm tắt: · – Luận cương chính trị 10/1930: cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau khi thắng lợi tiến thẳng lên XHCN không qua giai 

26 Trích – Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1)

 • Tác giả: web.cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 1.3 (136 vote)
 • Tóm tắt: (1) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930) đã thông qua bản luận cương này. ————————- Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc 

27 Luận cương chính trị tháng 10/1930 – Những giá trị lịch sử (*)

 • Tác giả: baohatinh.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 1.27 (188 vote)
 • Tóm tắt: · Đồng chí Trần Phú cũng nghiên cứu các văn kiện trong Hội nghị thành lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đầu năm 1930 và đã đi điều tra, nghiên 

28 Luận cương chính trị tháng 10/1930: nội dung và ý nghĩa

 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 1.26 (188 vote)
 • Tóm tắt: · Luận cương chính trị tháng 10/1930: nội dung và ý nghĩa … Tháng 4/1930, sau thời gian học tập ở Liên Xô, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về