Tổng hợp Phân biệt đại từ quan hệ “which” và “that” | Bán Máy Nước Nóng

Tuần này, chuyên mục bài học hàng tuần của aroma xin giới thiệu tới các bạn cách phân biệt cách sử dụng 02 đại từ quan hệ “which” và “that” qua các tình huống khác nhau.

  • Câu điều kiện hỗn hợp
  • Những tính từ có đuôi “ly”

%CODE9%