Kaizen Là Gì

Kaizen là một khái niệm Nhật Bản, kết hợp của hai từ “Kai” có nghĩa là sự thay đổi và “Zen” có nghĩa là tốt hơn. Được hiểu ngắn gọn, Kaizen là sự cải thiện liên tục, nhỏ nhặt nhằm mang lại sự thay đổi tốt hơn.

Kaizen Là Gì
Kaizen Là Gì

Các Loại Kaizen

 1. Kaizen phục hồi: Đây là quá trình cải tiến nhằm khôi phục máy móc hoặc quy trình đã xuống cấp về mặt chức năng. Thông thường, sau một thời gian, máy móc hoặc quy trình đã trở nên tồi tệ đến mức chúng ta cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu cơ bản. Gọi là Kaizen phục hồi.
 2. Kaizen cải tiến: Đây là quá trình cải tiến được thực hiện nhằm mang lại sự thay đổi tốt hơn cho máy móc hoặc quy trình. Đôi khi máy móc hoặc quy trình không đáp ứng được yêu cầu hiện tại và cần được cải tiến để đáp ứng yêu cầu đó.
 3. Kaizen sáng tạo: Đây là quá trình cải tiến đặc biệt hoặc sự thay đổi hoàn toàn cách làm việc hiện tại. Thường thì các thay đổi kỹ thuật trong cách làm việc hiện tại được gọi là Kaizen sáng tạo.

Mục Tiêu Của Kaizen

 • Cải thiện năng suất làm việc.
 • Sản xuất các sản phẩm chất lượng không có lỗi.
 • Giảm chi phí và không lãng phí.
 • Giao hàng nhanh hơn, không quá tải, không mất cân bằng.
 • An toàn làm việc, không xảy ra tai nạn.
 • Làm việc nhóm.
 • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các Bước Thực Hiện Kaizen

 1. Xác định vấn đề dựa trên mức độ ưu tiên.
 2. Xác định nguyên nhân gây ra vấn đề.
 3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ.
 4. Định nghĩa ý tưởng để khắc phục nguyên nhân gốc rễ.
 5. Thực hiện ý tưởng đã định nghĩa.
 6. Kiểm tra kết quả sau khi thực hiện ý tưởng.
 7. Thực hiện biện pháp bền vững để duy trì kết quả đã đạt được.
 8. Thực hiện ý tưởng tương tự ở các vị trí khác.
 9. Kiểm tra lợi ích từ việc đầu tư nếu có.

Kaizen là quá trình cải tiến liên tục, mang lại hiệu quả lớn trong công việc, sản xuất và quản lý. Bất kể ai cũng có thể thực hiện Kaizen và đạt được những kết quả tích cực. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhặt và cải thiện bản thân mình từng ngày.

Kaizen Là Gì