Giới Thiệu

BANMAYNUOCNONG là Blog Chia sẽ kiến thức kỹ thuât, kỹ năng trong cuộc sống.

Địa chỉ: 69 Ngô Tất Tố Phường 21 Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh
Gmail : Banmaynuocnong@gmail.com