1. Các thuật ngữ trong thỏa thuận

Nhẫn Giả Vô Song 3D là tên gọi của trò chơi trực tuyến. Một khi đã tham gia trò chơi nghĩa là người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

• Nhà phát hành (NPH) gọi tắt là “Chúng tôi”

• “Nhà phát hành”, là bên cung cấp dịch vụ phần mềm trò chơi Nhẫn Giả Vô Song 3D.

• Người sử dụng dịch vụ các game online trong thế giới game, gọi tắt là “Bạn”, “Người chơi” hoặc “Khách hàng”.

• Dịch vụ trò chơi Nhẫn Giả Vô Song 3D, gọi tắt là “Dịch vụ”, “Game”, hoặc “Trò chơi”.

– Tất cả mọi đối tượng đều tham gia được trò chơi Nhẫn Giả Vô Song 3D do chúng tôi cung cấp, không phân biệt độ tuổi, giới tính.

– Trong quá trình tham gia trò chơi, có thể sẽ xuất hiện những ngôn từ hoặc những tình huống không phù hợp với một số đối tượng nhỏ tuổi.

• Nhà phát hành (NPH) gọi tắt là “Chúng tôi”

• “Nhà phát hành”, là bên cung cấp dịch vụ phần mềm trò chơi Nhẫn Giả Vô Song 3D.

• Người sử dụng dịch vụ các game online trong thế giới game, gọi tắt là “Bạn”, “Người chơi” hoặc “Khách hàng”.

• Dịch vụ trò chơi Nhẫn Giả Vô Song 3D, gọi tắt là “Dịch vụ”, “Game”, hoặc “Trò chơi”.

– Tất cả mọi đối tượng đều tham gia được trò chơi Nhẫn Giả Vô Song 3D do chúng tôi cung cấp, không phân biệt độ tuổi, giới tính.

– Trong quá trình tham gia trò chơi, có thể sẽ xuất hiện những ngôn từ hoặc những tình huống không phù hợp với một số đối tượng nhỏ tuổi.