Thư mục $WINDOWS.~BT là gì, có thể xóa $WINDOWS.~BT hay không?

Các thư mục như $WINDOWS.~BT và $WINDOWS.~WS là các thư mục liên quan đến quá trình nâng cấp lên hệ điều hànhWindows 10. Các thư mục này có thể xuất hiện trên Windows 7, 8 và 10 và thêm nữa, các thư mục này là các thư mục ẩn, do đó để xem các thư mục này bạn phải thực hiện thêm một số thao tác để hiển thị thư mục.

Để hiển thị các thư mục và các file ẩn trên Windows 7, 8 và 10 bạn tham khảo các bước thực hiện tại đây.

thư mục $WINDOWS.~BT

1. Trên Windows 7 và 8

Trong quá trình nâng cấp lên Windows 10, Windows 7 và Windows 8 sẽ tự động tải các file cài đặt Windows và lưu trữ các file này trong thư mục $WINDOWS.~BT. Khi nào bạn nâng cấp lên hệ điều hành Windows 10, hệ thống sẽ sử dụng các file này để cài đặt nhanh chóng phiên bản hệ điều hành mới.

Tuy nhiên thời gian sử dụng phiên bản nâng cấp miễn phí đã quá hạn, do đó bạn không thể sử dụng các file này để nâng cấp Windows 10.

2. Trên Windows 10

Trên Windows 10, thư mục $WINDOWS.~BT có chứa các file cài đặt phiên bản Windows trước. Các file này được sử dụng để hạ cấp vè phiên bản Windows trước hoặc hạ cấp về phiên bản Windows 10 trước.

Cũng tương tự như thư mục banmaynuocnong.com, thư mục có chứa các file cài đặt phiên bản Windows trước. Và thực tế thì sau khi nâng cấp lên Windows 10, bạn sẽ nhìn thấy cả 2 thư mục và $WINDOWS.~BT và banmaynuocnong.com.

Ngoài ra thư mục $WINDOWS.~BT còn chứa cả file log. Chẳng hạn nếu bạn tải và chạy công cụ Media Creation Tool, nó sẽ tạo ra một thư mục $WINDOWS.~BT có chứa các file log. Ngoài ra công cụ Media Creation Tool này còn tạo một thư mục có chứa các file cài đặt Windows.

Tuy nhiên người dùng Windows nên xóa các file này đi để giải phóng không gian, cập nhật Windows Anniversary Update.

thư mục $WINDOWS.~BT

3. Xóa thư mục $WINDOWS.~BT

Cảnh báo:

Nếu xóa thư mục $WINDOWS.~BT trên Windows 10, bạn sẽ không thể hạ cấp về phiên bản Windows 10 build hoặc phiên bản Windows trước đã cài đặt trên máy tính của mình.

Tuy nhiên Windows 10 cũng sẽ tự động xóa các file này sau 10 ngày.

Nếu muốn bạn cũng có thể xóa các file này bằng cách sử dụng công cụ Disk Cleanup tool được tích hợp sẵn trên các phiên bản Windows.

Để làm được điều này, bạn truy cập công cụ Disk Cleanup tool được tích hợp sẵn trên hệ điều hành, sau đó click chọn Clean Up System File. Đánh tích chọn các mục dưới đây để xóa bỏ các file:

  • Previous Windows installation(s): xóa thư mục $WINDOWS.~BT và thư mục banmaynuocnong.com trên Windows 10.
  • Temporary Windows installation files: xóa thư mục$WINDOWS.~BT trên Windows 7 và 8 và thư mục $WINDOWS.~WS trên Windows 10.

Click chọn OK để xóa các file.

xóa các file

Nếu thư mục $WINDOWS.~BT vẫn còn xuất hiện, bạn có thể xóa thư mục này bằng tay trên File Explorer. Chỉ cần kích chuột phải vào thư mục $WINDOWS.~BT và chọn Delete.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  • 7 lệnh thao tác với các file và thư mục cơ bản nhất ai cũng phải biết
  • Sử dụng CMD để tạo một thư mục “không thể xóa” trên Windows
  • Cách chia sẻ một thư mục (folder) qua mạng LAN trên Windows 10

Chúc các bạn thành công!