Danh sách 1 đánh giá theo chuẩn mới nhất hiện nay

Dưới đây là bài viết đánh giá theo chuẩn hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Đánh giá theo chuẩn và đánh giá theo tiêu chí – 123docz.net

  • Tác giả: 123docz.net
  • Ngày đăng: 04/13/2022
  • Đánh giá: 4.97 (790 vote)
  • Tóm tắt: Đánh giá theo chuẩn là hình thức đánh đưa ra những nhận xét về mức độ cao thấp trong năng lực của cá nhân so với những người khác cùng làm bài thi