Csr Là Gì

Doanh nghiệp từng hoạt động với mục tiêu duy nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, điều đó đã thay đổi. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận ra họ có trách nhiệm làm điều tốt nhất không chỉ cho công ty mình mà còn cho con người, hành tinh và xã hội. Ý tưởng này được gọi là Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, hay CSR, và đã dẫn đến sự xuất hiện của các công ty mang những xác định về trách nhiệm xã hội, như các công ty B, công ty mục đích xã hội và công ty có trách nhiệm lợi nhuận thấp.

Ý nghĩa của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thay đổi tuỳ thuộc vào mục tiêu của một tổ chức. Ở bản chất, nó là một hình thức tự quy định được thể hiện qua các sáng kiến ​​và chiến lược. Các doanh nghiệp thường được hướng dẫn bởi một khái niệm gọi là ba yếu tố cơ bản. Đó là việc không chỉ tập trung vào hiệu suất tài chính mà còn đo lường tác động của mình đối với ba yếu tố “P”: lợi nhuận, con người và hành tinh.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thường được chia thành bốn loại: trách nhiệm môi trường, từ thiện, đạo đức và kinh tế. Trách nhiệm môi trường tin rằng tổ chức nên hành xử một cách thân thiện với môi trường nhất có thể. Trách nhiệm đạo đức liên quan đến việc đảm bảo công ty hoạt động một cách trung thực. Trách nhiệm từ thiện liên quan đến việc doanh nghiệp hướng đến cải thiện thế giới và nâng cao xã hội. Trách nhiệm kinh tế là việc các công ty đưa ra quyết định tài chính dựa trên cam kết làm việc tốt.

Dù loại nào, các tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có thể thu được nhiều lợi ích. Ví dụ, CSR có thể là công cụ tiếp thị mạnh mẽ giúp các công ty định vị mình một cách thuận lợi trong mắt người tiêu dùng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Nỗ lực CSR cũng có thể cải thiện độ tương tác và hài lòng của nhân viên, các yếu tố quan trọng thúc đẩy sự giữ chân. Hơn nữa, nó còn giúp thu hút ứng viên có niềm tin cá nhân phù hợp với những nguyên tắc của tổ chức mà họ ứng tuyển.

Việc theo đuổi CSR cũng thúc đẩy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xem xét cách họ tuyển dụng và quản lý, nguồn hàng hóa và tài nguyên, và cách cung cấp giá trị cho khách hàng. Sự suy ngẫm này có thể dẫn đến những hành động có trách nhiệm xã hội hơn, từ đó giúp cho các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thế giới trong khi vẫn đạt được thành công tài chính.

Nếu bạn muốn hiểu những gì cần để thu hoạch những lợi ích từ CSR và kết hợp mục tiêu và lợi nhuận, hãy khám phá khóa học trực tuyến của chúng tôi về chiến lược kinh doanh bền vững và khám phá cách bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo định hướng mục tiêu.

Csr Là Gì