List 27 công thức tính thuế tndn hiện hành hot nhất

Table of Contents

1 Cách tính Thuế thu nhập doanh nghiệp & hạch toán Thuế TNDN

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 4.8 (676 vote)
 • Tóm tắt: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh;. Có TK 8211 (chi phí thuế TNDN hiện hành). >> Nếu TK 8211 có số phát sinh nợ nhỏ hơn số phát sinh có 

2 Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp | Luật Hùng Thắng

 • Tác giả: luathungthang.com
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.72 (223 vote)
 • Tóm tắt: Vậy căn cứ để tính thuế TNDN được xác định như thế nào? … là giải đáp thắc mắc về căn cứ, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành

3 Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay thế nào?

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 4.42 (427 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thu nhập chịu thuế TNDN là khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ và các loại thu nhập khác 

4 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2022 – Công ty TNHH TinLaw

 • Tác giả: tinlaw.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2021
 • Đánh giá: 4.32 (235 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất . Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi Phí được trừ + Thu nhập khác

5 Toàn bộ quy định về tạm nộp thuế TNDN hiện hành

 • Tác giả: dailythuetrongdat.com
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 4.09 (242 vote)
 • Tóm tắt: Tính đến hết thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý 4 (30/01 năm sau), doanh nghiệp … các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác

6 Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu? – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 09/08/2021
 • Đánh giá: 3.92 (585 vote)
 • Tóm tắt: · Hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng là bao … sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, 

7 Các phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 3.6 (220 vote)
 • Tóm tắt: · Do vậy, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tính thuế TNDN, bài viết dưới … dịch vụ và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật hiện hành

8 Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN tạm tính quý – Kế toán Lê Ánh

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 3.57 (591 vote)
 • Tóm tắt: + Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục và không được lớn hơn số lãi. + Thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm. c3. Thu nhập chịu thuế 

9 Đối tượng nộp, thuế suất, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tác giả: luatthienminh.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.21 (574 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, chưa có một khái niệm cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN). Tuy nhiên, dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, 

10 CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

 • Tác giả: qpt.com.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 3.18 (427 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý: Hiện nay, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. (Căn cứ theo quy định Điều 17 của Thông tư 151/2014/TT-BTC)

11 Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính ra sao?

 • Tác giả: giayphepkinhdoanh.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.99 (74 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định mới nhất hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ 

12 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.86 (92 vote)
 • Tóm tắt: · Đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN là các tổ chức hoạt động, kinh doanh phải chịu thuế trên thu nhập doanh nghiệp, cụ thể: Mọi 

13 Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?

 • Tác giả: kiemtoanthanglong.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 2.74 (166 vote)
 • Tóm tắt: · Thuế TNDN phải nộp = (LN kế toán trước thuế + Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế – Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế) x Thuế suất thuế TNDN 

14 Sự khác nhau giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh nghiệp

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.53 (98 vote)
 • Tóm tắt: Còn theo chế độ tài chính doanh nghiệp và chế độ kế toán hiện hành: Thu nhập … để tính thuế TNDN cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai cách tính 

15 Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Luật Việt An

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 2.48 (112 vote)
 • Tóm tắt: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Hạch toán kế toán một số 

16 Sổ tay Thuế 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp | Kiểm Toán Crowe

 • Tác giả: crowe.com
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 2.3 (153 vote)
 • Tóm tắt: 2. Căn cứ tính thuế TNDN. 2.1. Công thức xác định thuế TNDN. Thuế TNDN

17 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.38 (110 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp · Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN · Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KHCN) 

18 Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 2.22 (165 vote)
 • Tóm tắt: · Các thành phần trong công thức tính thuế TNDN … Doanh thu chịu thuế để tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là tổng thu nhập 

19 Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2022 – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.02 (115 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy cách tính thuế TTĐB hiện nay được quy định ra sao? >> Các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2022 

20 CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH – Acabiz

 • Tác giả: acabiz.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 1.9 (126 vote)
 • Tóm tắt: Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được thu dựa trên kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp. Đối tượng chịu thuế TNDN

21 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Chế độ kế toán chi phí

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 1.92 (173 vote)
 • Tóm tắt: · Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát … Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

22 Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 1.89 (140 vote)
 • Tóm tắt: Khoản lãi này được ghi nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng không phải chịu thuế TNDN vì chưa thực hiện. Do vậy khi tính thuế TNDN cho năm 2017, Công ty B 

23 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 – Kế toán Thiên Ưng

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 1.64 (72 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính thuế TNDN phải nộp cụ thể như sau: · Doanh thu = Doanh thu thực tế trong kỳ / Số tháng thực tế hoạt động x 12 tháng. · +) Trường hợp kỳ tính thuế năm 

24 Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 1.52 (159 vote)
 • Tóm tắt: · Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần 

25 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý mới nhất

 • Tác giả: chiakhoaphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 1.48 (159 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định pháp luật hiện hành thì thuế suất thuế TNDN hiện nay là 20%. Tuy nhiên đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam thì mức 

26 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – FBLAW

 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 1.34 (116 vote)
 • Tóm tắt: 2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất: · Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế (1) x Thuế suất thuế TNDN · Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế – 

27 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành – Kế toán Việt Hưng

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 08/20/2021
 • Đánh giá: 1.37 (61 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp tính thuế TNDN mới nhất. Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC