Top 26 công thức tính tài sản ngắn hạn hot nhất hiện nay

Table of Contents

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Công thức tính tài sản ngắn hạn hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Tài sản ngắn hạn là gì? Phân loại, cách tính tài sản ngắn hạn – FTV

 • Tác giả: ftv.com.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 4.83 (678 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn còn thường có giá trị cao hơn sau các lần luân chuyển và được thu hồi khi đã kết thúc một chu kỳ kinh doanh của các công ty, 

2 Nên đầu tư sinh lời dài hạn hay ngắn hạn là tốt nhất – Manulife

 • Tác giả: manulife.com.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.6 (438 vote)
 • Tóm tắt: Đầu tư dài hạn giúp bạn định hình những kế hoạch, chiến lược lâu dài một cách chắc chắn và thông minh. Đầu tư dài hạn sẽ xây dựng cho bạn tính kiên trì và kết 

3 Tài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn hiện nay

 • Tác giả: goctaichinh.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.49 (408 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn(TSNH) của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu 

4 Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?

 • Tác giả: kiemtoanthanhnam.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.34 (504 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ngắn hạn thường bao gồm: – Tiền và các khoản tương đương tiền: Như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,… – Phải thu khách hàng. – 

5 Phân tích tài chính doanh nghiệp – Phần mềm kế toán Smart Pro

 • Tác giả: phanmemnangdong.com
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 4.01 (546 vote)
 • Tóm tắt: Về số vốn điều lệ thực góp của công ty: … Về tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính. … Kng, = Tài sản ngắn hạn (MS100 BCĐKT)

6 Tài sản lưu động gồm những loại nào? Cách tính và các tiêu chí

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.97 (557 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn và những tài sản thường xuyên luân chuyển trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tài 

7 Tài sản và nguồn vốn trong kế toán – Thành lập công ty online

 • Tác giả: thanhlapcongtyonline.com
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 3.62 (352 vote)
 • Tóm tắt: Các khoản phải thu ngắn hạn: là bộ phận tài sản của DN nhưng đang bị các cá nhân hoặc đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp và DN phải 

8 Tài sản ngắn hạn là gì? Quy định cách tính tài sản ngắn hạn?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.52 (342 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán bán được, nợ phải trả trước và 

9 Tài sản ngắn hạn là gì, gồm những gì? – MISA AMIS

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 3.36 (502 vote)
 • Tóm tắt: · Chỉ số này cho biết cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn sẽ được bù đắp bởi bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn. Công thức tính: 

10 Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 09/24/2021
 • Đánh giá: 2.99 (296 vote)
 • Tóm tắt: c) Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ phải trả 

11 Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 2.88 (170 vote)
 • Tóm tắt: Thứ tự trình bày các chỉ tiêu trong phần I – Tài sản đó là Tài sản ngắn hạn sau đó đến Tài sản dài hạn, việc sắp xếp các chỉ tiêu từ trên xuống dưới theo tính 

12 [Tổng hợp] Các CHỈ SỐ đánh giá doanh nghiệp QUAN TRỌNG

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.74 (176 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính Sức sản xuất của một đồng vốn kinh doanh … thức tính: Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

13 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn – Xem thuật ngữ – SHS

 • Tác giả: shs.com.vn
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.77 (77 vote)
 • Tóm tắt: Mặc dù với tỷ lệ nhỏ hơn 1, có khả năng không đạt được tình hình tài chính tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là công ty sẽ bị phá sản vì có rất nhiều cách để 

14 Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh thương mại

 • Tác giả: slideshare.net
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 2.6 (174 vote)
 • Tóm tắt: 6 -Các nhân tố về mặt thanh toán như phương thức thanh toán được lựa … Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh thương mại tân

15 Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp – Kế toán Việt Hưng

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2021
 • Đánh giá: 2.39 (73 vote)
 • Tóm tắt: TSDH giảm là do doanh nghiệp tích hàng hóa thêm, còn trong năm không có đầu tư thêm TSCĐ. *) Cơ cấu. Cuối năm so với đầu năm. – Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 1 

16 Cách tính giá tài sản ngắn hạn – Dân Kinh Tế

 • Tác giả: dankinhte.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 2.41 (132 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính giá tài sản ngắn hạn. Trước hết, cần lưu ý ngay rằng, ở đây không đề cập đến tính giá tiền, mặc dù tiền có giá trị thời gian của nó, 

17 Tài khoản loại 1 – Tài sản ngắn hạn – Quyết định 15

 • Tác giả: kiemtoanthanglong.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.33 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản 

18 Tài sản ngắn hạn là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 2.16 (64 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn theo thông tư 133/2016/TT-BTC là tổng giá trị tiền, các khoản khác tương đương với tiền, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, khoản 

19 Công Thức Tính Tài Sản Ngắn Hạn, Tài Khoản Loại 1 – lize.vn

 • Tác giả: lize.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.14 (134 vote)
 • Tóm tắt: Công Thức Tính Tài Sản Ngắn Hạn, Tài Khoản Loại 1 … 3 Cách tính giá tài sản ngắn hạn hiện nay; 4 Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh 

20 Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn

 • Tác giả: 1boss.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 1.93 (127 vote)
 • Tóm tắt: · Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn. Mục lục bài viết. 1. Khái niệm tài 

21 Cách đọc bảng cân đối kế toán: Tài sản ngắn hạn là gì?

 • Tác giả: dautuxuhuong.com
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 1.92 (164 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là các loại tài sản tại thời điểm lập báo cáo, có thể chuyển đổi thành tiền, có thể sử dụng hay bán trong 

22 Tài sản và nguồn vốn trong kế toán – Blog Học Excel Online

 • Tác giả: blog.hocexcel.online
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 1.88 (77 vote)
 • Tóm tắt: Các khoản phải thu ngắn hạn: là bộ phận tài sản của DN nhưng đang bị các cá nhân hoặc đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp và DN phải 

23 Tài sản ngắn hạn là gì? Phân loại các nhóm trong tài sản ngắn hạn

 • Tác giả: hocvientaichinh.com.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 1.62 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Tài sản ngắn hạn (TSNH) bao gồm: tiền mặt và một vài các khoản thu ngắn hạn khác, đồng thời cũng là những tài sản mang tính thanh khoản khác

24 1. Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio) – VCBS

 • Tác giả: vcbs.com.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 1.63 (74 vote)
 • Tóm tắt: Cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như … hành nhỏ hơn 1 cho thấy công ty đang ở trong tình trạng tài chính tiêu cực, 

25 Cần nhất quán phân loại ngắn hạn và dài hạn trong Chế độ Kế toán

 • Tác giả: hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 1.42 (57 vote)
 • Tóm tắt: VAS 21 qui định phân loại tài sản, nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn như sau: … kế toán lại có những cách diễn đạt chưa thống nhất với nguyên tắc lập BCTC, 

26 Vốn lưu động là gì? Cách tính vốn lưu động như thế nào?

 • Tác giả: giasuketoantruong.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 1.47 (126 vote)
 • Tóm tắt: Nếu tài sản hiện tại ít hơn nợ ngắn hạn, một thực thể có một thiếu vốn lưu động, còn được gọi là thâm hụt vốn lưu động. – Nó là một nguồn gốc của vốn lưu động,