Top 26 công thức tính khấu hao bạn nên biết

Table of Contents

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Công thức tính khấu hao hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính khấu … – Luật Dương Gia

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 4.9 (789 vote)
 • Tóm tắt: · Cách tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: 2.3 2.3. Cách tính khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: 

2 ỨNG DỤNG EXCEL LẬP BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Tác giả: gec.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 4.78 (294 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao: Số tiền khấu hao – [B8]=SLN($C$2,$C$3,$C$4); Số khấu hao lũy kế – [C8]=SUM($B$8:B8)

3 Cách tính khấu hao tài sản cố định – Unica

 • Tác giả: unica.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 4.39 (319 vote)
 • Tóm tắt: · 2. Công thức tính khấu hao tài sản cố định … Tức là: Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 

4 Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng?

 • Tác giả: hyp.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 4.35 (422 vote)
 • Tóm tắt: Theo Mục I Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định về cách xác định mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng như sau:

5 Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định (2017

 • Tác giả: hongduc.com.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.03 (224 vote)
 • Tóm tắt: Trong thực tế, để tính khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp, người ta thường xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung. Có nhiều cách xác định 

6 Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

 • Tác giả: caf-global.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 3.98 (301 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết dưới đây Công ty dịch vụ kế toán CAF sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng. Công thức tính khấu hao tài sản 

7 Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư

 • Tác giả: blog.hocexcel.online
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 3.67 (472 vote)
 • Tóm tắt: Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh, được quy định 

8 Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định – KẾ TOÁN YTHO

 • Tác giả: ytho.org
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.59 (230 vote)
 • Tóm tắt: Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định hiện nay được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC và … Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau: 

9 Khấu hao là gì? Cách tính khấu hao TSCĐ mới nhất

 • Tác giả: giaiphapdoanhnghiep.com.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2021
 • Đánh giá: 3.35 (525 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là: “Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định / thời gian khấu hao”. Trong đó, mức trích khấu hao bình 

10 Khấu Hao Tài Sản Cố Định – Những Kiến Thức Kế Toán Cần Biết

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.05 (576 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính khấu hao theo đường thẳng cụ thể như sau: Bước 1: Xác định thời 

11 Phương pháp khấu hao đường thẳng – Cách tính và ví dụ – MISA AMIS

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.92 (165 vote)
 • Tóm tắt: · Điều kiện cần khi thực hiện trích khấu hao nhanh. 4. Ví dụ cách tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng

12 Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày – Kế Toán Thiên Ưng

 • Tác giả: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng: 08/14/2021
 • Đánh giá: 2.69 (98 vote)
 • Tóm tắt: Sang tháng 9/2013 khấu hao theo tháng là 8.000.000/tháng. Lưu ý: Công cụ dụng cụ chúng ta cũng phân bổ theo ngày tương tự như cách tính khấu hao này

13 Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định – Kaike

 • Tác giả: kaike.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.7 (148 vote)
 • Tóm tắt: Khấu hao TSCĐ là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của TSCĐ. Cuối mỗi 

14 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 2.62 (165 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần … 2. Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu theo công thức dưới đây: 

15 Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp … – Kế toán Thiên Ưng

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.45 (75 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính mức trích khấu hao trung bình hàng năm: = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm. Cách tính mức 

16 Phương pháp tính khấu hao tài sản. – Tin Học KEY

 • Tác giả: key.com.vn
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 2.39 (130 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế 

17 Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.37 (193 vote)
 • Tóm tắt: 2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Công thức tính: Giá trị khấu 

18 Khung trích khấu hao tài sản cố định – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2021
 • Đánh giá: 2.15 (75 vote)
 • Tóm tắt: · Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, 

19 PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO THEO SỐ LƯỢNG, KHỐI … – Timsen.vn

 • Tác giả: timsen.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 2.19 (129 vote)
 • Tóm tắt: Hãy cùng Công ty Tim Sen – đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại TP. … tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau: 

20 Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theo 3 Phương Pháp

 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 1.96 (56 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính khấu hao tài sản cố định theo 03 phương pháp chi tiết nhất 2022 · Mức trích khấu hao theo tháng phát sinh = Mức trích khấu hao theo tháng/ tổng số ngày 

21 Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 1.97 (80 vote)
 • Tóm tắt: Số năm tối đa được trích khấu hao TSCĐ được quy đinh tại thông tư 45/2013/TT-BTC. … Công thức tính khấu hao tài sản cố định (KH TSCĐ). Mức trích khấu hao 

22 Cách tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2021
 • Đánh giá: 1.75 (178 vote)
 • Tóm tắt: · Công thức tính khấu hao TSCĐ · 1 – Mức trích khấu hao trung bình năm: Mức trích khấu hao trung bình hàng năm. = Nguyên giá của TSCĐ. Thời gian 

23 CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ – Uy Danh

 • Tác giả: uydanh.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2021
 • Đánh giá: 1.7 (164 vote)
 • Tóm tắt: 1.3 Nội dung. a. Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng. ○ Mức trích khấu hao trung bình hằng năm: 

24 Các quy định về khấu hao tài sản cố định mới nhất – Học Viện TACA

 • Tác giả: taca.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 1.65 (116 vote)
 • Tóm tắt: Tính trích khấu hao theo đường thẳng. Khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là cách khấu 

25 Cách tính khấu hao TSCĐ theo Phương Pháp … – Dịch vụ Kế Toán

 • Tác giả: dailythuehungphuc.com
 • Ngày đăng: 08/14/2021
 • Đánh giá: 1.43 (128 vote)
 • Tóm tắt: Rất nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ trong việc tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách tính khấu hao theo đường thẳng

26 Góc kiến thức: Các cách tính khấu hao tài sản cố định – Bravo

 • Tác giả: bravo.com.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 1.35 (150 vote)
 • Tóm tắt: · TT 45/2013/TT-BTC có những hướng dẫn cụ thể về các quy định quản lý và cách tính khấu hao TSCĐ. Cụ thể các cách tính khấu hao được áp dụng