Top 20+ công thức tính giá gốc hàng tồn kho hay nhất

Table of Contents

1 Xác định giá gốc hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán hiện nay

 • Tác giả: chiakhoaphapluat.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.97 (615 vote)
 • Tóm tắt: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn 

2 Hướng dẫn cách tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho

 • Tác giả: newtrain.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2021
 • Đánh giá: 4.74 (444 vote)
 • Tóm tắt: Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, Công cụ dụng cụ phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”

3 Hàng Hóa Là Gì, Cách Tính Giá Gốc Hàng Tồn Kho, Chuẩn Mực Kế

 • Tác giả: lingocard.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2021
 • Đánh giá: 4.44 (320 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị trên hoá đơn là: Giá trị hàng hóa trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. + Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:Thì 

4 Top 11 Công Thức Tính Giá Gốc Hàng Tồn Kho – Interconex

 • Tác giả: interconex.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/12/2021
 • Đánh giá: 4.28 (454 vote)
 • Tóm tắt: Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề công thức tính giá gốc hàng tồn kho hay nhất do chính tay đội ngũ interconex.edu.vn biên soạn và tổng hợp 

5 Top 12 Công Thức Tính Giá Trị Hàng Tồn Kho Cuối Kỳ

 • Tác giả: thuvienhoidap.net
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 4.1 (242 vote)
 • Tóm tắt: 3 cách tính hàng tồn kho nhanh, chính xác cho dân kế toán. Tác giả: fastdo.vn. Đánh giá 3 ⭐ (14621 Lượt đánh giá)

6 Kế toán dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho và dự phòng phải trả

 • Tác giả: sav.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 3.93 (572 vote)
 • Tóm tắt: Theo công thức này thì MDF được xác định dựa trên 3 căn cứ: – Số lượng hàng tồn kho. – Giá gốc hàng tồn kho. – Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng 

7 Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo Thông tư 133 và 200

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 3.62 (307 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau như: … Nguyên tắc xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho từng loại 

8 Phương pháp tính giá trong kế toán – Thành lập doanh nghiệp

 • Tác giả: thanhlapcongtyonline.com
 • Ngày đăng: 09/26/2021
 • Đánh giá: 3.53 (595 vote)
 • Tóm tắt: Nói cách khác , để có thể tính giá tài sản chính xác , cần xác định được các … Phương pháp Nhập sau – Xuất trước : Phương pháp này tính giá hàng tồn kho 

9 Chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho | Công ty TNHH T.D&A

 • Tác giả: iso-vn.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 3.3 (426 vote)
 • Tóm tắt: Theo chuẩn mực, hàng tồn kho được tính theo giá gốc, trường hợp giá trị thuần có … khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, 

10 Cách xác định giá gốc của hàng tồn kho – Ketoanthienung.vn

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2021
 • Đánh giá: 3.02 (254 vote)
 • Tóm tắt: Theo chuẩn mực kế toán Số 02 – Hàng Tồn Kho thì: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn 

11 Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

 • Tác giả: ppivietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 2.96 (200 vote)
 • Tóm tắt: · Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác … Nguyên tắc xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho 

12 Chuẩn mực kế toán số 02 : HÀNG TỒN KHO – Ketoanthue.vn

 • Tác giả: ketoanthue.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.77 (126 vote)
 • Tóm tắt: Chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm: (a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh 

13 Cách tính giá trị nhập kho hàng hóa, NVL, CCDC… – Đào tạo kế toán

 • Tác giả: daotaoketoanhn.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 2.79 (167 vote)
 • Tóm tắt: + Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Hóa đơn bán hàng thông thường): Thì giá gốc bao gồm cả thuế GTGT. Dưới đây, Kế toán 

14 Tổng hợp các phương pháp tính giá hàng tồn kho sử dụng nhiều nhất

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 2.62 (167 vote)
 • Tóm tắt: Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ hợp lý. Tỷ lệ này được tính đến trường hợp hàng 

15 Hướng dẫn tính giá hàng nhập khẩu – Ketoanhanoigroup.org

 • Tác giả: ketoanhanoigroup.org
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.46 (127 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính giá của hàng nhập khẩu. Theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho – Số 02 (VAS 02)” của Việt Nam, giá thực tế của hàng nhập khẩu được xác định theo giá 

16 Quy định về dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Xử lý đối với hàng

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 2.32 (79 vote)
 • Tóm tắt: Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau: … Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy 

17 Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho phổ biến – Bravo

 • Tác giả: bravo.com.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2021
 • Đánh giá: 2.28 (52 vote)
 • Tóm tắt: · Theo phương pháp này doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng 

18 Các phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho và cách hạch toán

 • Tác giả: ketoanacp.com
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 2.2 (86 vote)
 • Tóm tắt: Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”. Giá gốc hàng hóa 

19 Hệ thống tài khoản – 156. Hàng hóa. – Báo cáo tài chính

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2021
 • Đánh giá: 2.02 (113 vote)
 • Tóm tắt: Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến 

20 Kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.03 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Ngoài ra, trong một số trường hợp, chi phí đi vay được tính vào giá gốc hàng tồn kho theo quy định của VPSAS. Đơn vị có thể mua hàng tồn kho 

21 Hướng Dẫn Tính Giá Hàng Tồn Kho Các Phương Pháp Xuất Nhập

 • Tác giả: ketoanviethung.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 1.83 (131 vote)
 • Tóm tắt: · 1.1 Trường hợp hàng tồn kho mua ngoài · 1.2 Trường hợp tự sản xuất chế biến hoặc thuê ngoài gia công chê biến · 1.3 Trường hợp nguyên vật liệu 

22 Các phương pháp xác định giá thành Hàng tồn kho

 • Tác giả: crowe.com
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 1.75 (82 vote)
 • Tóm tắt: · Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức sau: Ưu điểm: Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên, vừa chính xác, vừa 

23 Những chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho cần biết

 • Tác giả: phanmemmoka.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 1.69 (83 vote)
 • Tóm tắt: · Hay nói cách khác, đây là những mặt hàng mà một doanh nghiệp dự trữ để bán. Do đó, hàng tồn kho thể hiện cho sự liên kết giữa việc sản xuất và 

24 Xác định giá trị hàng tồn kho – TiHa.vn

 • Tác giả: tiha.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 1.59 (152 vote)
 • Tóm tắt: Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến 

25 Giá trị thuần có thể thực hiện được là gì? Cách tính và ví dụ?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2021
 • Đánh giá: 1.41 (69 vote)
 • Tóm tắt: · Cả IFRS và GAAP đều yêu cầu các công ty sử dụng NRV để định giá hàng tồn kho. Hãy cùng tìm hiểu việc sử dụng NRV trong kế toán hàng tồn kho với 

26 Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

 • Tác giả: luathoanggia.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 1.39 (59 vote)
 • Tóm tắt: + Những DN kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp: Giá gốc bao gồm cả thuế gtgt. 1. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu mua 

27 Thảo luận về VAS 02 – Hàng tồn kho – Russell Bedford

 • Tác giả: russellbedford.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 1.25 (120 vote)
 • Tóm tắt: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được … Giải thích cách tập hợp chi phí chế biến và giá thành thành phẩm

28 Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, nguyên vật liệu

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 1.2 (81 vote)
 • Tóm tắt: Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc. – Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua, chi phí thu mua (vận