Tin Tức

List 10+ công thức cấu tạo c3h6o2 tốt nhất

Dưới đây là danh sách công thức cấu tạo c3h6o2 hay nhất được bình chọn
14
List 10+ công thức cấu tạo c3h6o2 tốt nhất

Dưới đây là danh sách Công thức cấu tạo c3h6o2 hay nhất được bình chọn

1 Công thức phân tử của X là C3H6O2, là este của axit axetic. Công

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2021
 • Đánh giá: 4.82 (621 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. A. HO-C2H4-CHO. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOH. D. HCOOC2H5

2 Công thức cấu tạo của C 3 H 6 O 2 và gọi tên – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 4.66 (304 vote)
 • Tóm tắt: Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên – Tổng hợp các đồng phân và cách gọi tên của tất cả hợp chất hữu cơ ankan, 

3 Top 11 Công Thức Cấu Tạo Của C3h6o2 – Interconex

 • Tác giả: interconex.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.51 (510 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Bài viết về Top 18 cấu tạo c3h6o2 hay nhất 2022 – PhoHen Chất x có ctpt c3h6o2 là este của axit fomic. công thức cất tạo … 15. Có bao nhiêu chất …

4 Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 4.35 (206 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5. … HD• C 

5 Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 4.06 (538 vote)
 • Tóm tắt: Công thức cấu tạo của C 3H 6O 2 và gọi tên | Đồng phân của C 3H 6O 2 và gọi tên. Ứng với công thức phân tử C 3H 6O 2 thì chất có thể là axit cacboxylic 

6 Top 18 cấu tạo c3h6o2 hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 3.97 (237 vote)
 • Tóm tắt: Chất x có ctpt c3h6o2 là este của axit fomic. công thức cất tạo … 15. Có bao nhiêu chất 

7 Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este có … – Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.7 (450 vote)
 • Tóm tắt: · Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 – Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este có 

8 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.52 (376 vote)
 • Tóm tắt: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este. Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo. CH3-CH2-COOH

9 Công thức cấu tạo C3H6O2 là gì? – TopLoigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.37 (209 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi : Công thức cấu tạo C3H6O2. Trả lời: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este. I. Axit cacboxylic C3H6O2

10 Công Thức Cấu Tạo Thu Gọn Của C3H6O2, Là Este Của Axit Axetic

 • Tác giả: dongphuctienan.com.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.12 (200 vote)
 • Tóm tắt: · Công thức cấu tạo C3H6O2 (ảnh 3)” width=”605″>. Kết luận: Vậy ứng với bí quyết phân tử C3H6O2 thì chất bao gồm 3 đồng phân, 

11 [LỜI GIẢI] Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.84 (85 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5 

12 Top 9 Công Thức Cấu Tạo C3h6o2 – Ôn Thi HSG

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 2.84 (179 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Bài viết về Top 18 cấu tạo c3h6o2 hay nhất 2022 – PhoHen Chất x có ctpt c3h6o2 là este của axit fomic. công thức cất tạo … 15. Có bao nhiêu chất …

13 Công thức cấu tạo của C 4 H 6 o2 – Blog của Thư

 • Tác giả: thuonline.com
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 2.62 (97 vote)
 • Tóm tắt: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este. A. Axit cacboxylic C3H6O2. Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, 

14 Công thức cấu tạo của C 3 H 6 O 2 và gọi tên – Haylamdo

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/09/2021
 • Đánh giá: 2.64 (112 vote)
 • Tóm tắt: Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên – Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học quan trọng có đủ điều 

15 Đồng phân C3H6O2 công thức phân tử và cách gọi tên – Thevesta

 • Tác giả: thevesta.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 2.58 (171 vote)
 • Tóm tắt: Vậy ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có 3 đồng phân, hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este . 2. Cách tính số đồng phân. – Đồng phân cấu tạo : + 

16 Top 19 công thức cấu tạo rút gọn của c3h6o2 mới nhất 2021

 • Tác giả: gauday.com
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 2.31 (56 vote)
 • Tóm tắt: · Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

17 Số đồng phân mạch hở của chất có CTPT C3H6O2 là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 2.22 (123 vote)
 • Tóm tắt: Tên gọi nào sau đây sai? Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo 

0 ( 0 votes )

Banmaynuocnong

https://banmaynuocnong.com
Blog Tin Tức Công Nghệ , Tài Chính Tổng Hợp

  Bài viết liên quan