Tổng hợp 20+ công thức câu hỏi có từ để hỏi bạn nên biết

Table of Contents

1 Các dạng và các loại câu hỏi trong tiếng anh – English4u

 • Tác giả: english4u.com.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.95 (943 vote)
 • Tóm tắt: 2. Câu hỏi lấy thông tin / câu hỏi có từ nghi vấn (Wh-question) ; Từ để hỏi. Chức năng (Nghĩa). Ví dụ ; What. Hỏi thông tin (gì, cái gì). What is your name? (Tên 

2 Tất tần tật về thì hiện tại đơn với từ để hỏi Wh question – Monkey

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.74 (540 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi WH question là dạng câu hỏi dùng để lấy thông tin có bắt đầu bằng các từ để hỏi: Who 

3 Dạng câu hỏi và câu tường thuật gián tiếp | EF | Du Học Việt Nam

 • Tác giả: ef.com.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 4.55 (200 vote)
 • Tóm tắt: She asked if I had been to Bristol before. Từ đặt câu hỏi. Loại câu hỏi này được chuyển sang dạng được tường thuật bằng cách sử dụng ‘ask’ (hoặc động 

4 Tổng quan về câu hỏi với từ để hỏi Wh-questions – TiengAnhK12

 • Tác giả: tienganhk12.com
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 4.32 (463 vote)
 • Tóm tắt: 2.2. Không có trợ động từ. Cảnh báo: Khi what, who, which 

5 Cấu Trúc Câu Hỏi Trong Tiếng Anh – Câu Hỏi WH, Yes/No, Tag

 • Tác giả: fastenglish.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.07 (431 vote)
 • Tóm tắt: ‘Whom’ chỉ được dùng để hỏi về tân ngữ. Nếu trong câu hỏi tân ngữ có động từ + giới từ với câu hỏi ‘Who’: giới từ để sau động từ như bình thường 

6 Hướng Dẫn Cách Trả Lời Câu Hỏi Wh-question Và Bài Tập ứng Dụng

 • Tác giả: tailieuielts.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.99 (216 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi Wh- bắt đầu bằng những từ để hỏi như Who, Which, What, Whose, Why, Where, When và How. Các câu hỏi này rất phổ 

7 Câu hỏi có từ nghi vấn (Wh-question) – tiếng anh thương mại

 • Tác giả: lamchutienganh.com.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.59 (399 vote)
 • Tóm tắt: (Bây giờ cậu đang làm gì thế?) Lưu ý: ‘Who’ có thể được dùng để hỏi cho cả chủ ngữ và tân ngữ. ‘Whom’ chỉ được dùng để hỏi về 

8 Câu hỏi không có từ để hỏi và câu hỏi có từ để hỏi (Yes/no

 • Tác giả: hoc.tienganh123.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.56 (301 vote)
 • Tóm tắt: Do you sell rail tickets? ~ Yes, we do./Certainly. (Bạn có bán vé tàu không? ~ Có, chúng tôi có bán./Chắc chắn rồi.) Will I need to change?

9 Dạng câu hỏi Wh (Wh-question) trong tiếng anh | ELSA Speak

 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng: 09/04/2021
 • Đánh giá: 3.36 (279 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp này, câu hỏi được hình thành theo công thức: Từ để 

10 Unit 3 – wh- questions (câu hỏi có từ để hỏi) môn tiếng anh lớp 8

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 3.11 (422 vote)
 • Tóm tắt: Trong tiếng Anh, khi chúng ta cần hỏi rõ ràng và cần có câu trả lời cụ thể, ta dùng câu hỏi với các từ để hỏi (question words). Loại câu hỏi này còn được 

11 CÁC TỪ ĐỂ HỎI TRONG TIẾNG ANH – WOW ENGLISH

 • Tác giả: wowenglish.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.92 (98 vote)
 • Tóm tắt: => Who opened the door? (Ai đã mở cửa?) Cách đặt câu hỏi tiếng Anh với “Whom” và “What”. Đây là các câu hỏi 

12 Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question)

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.8 (75 vote)
 • Tóm tắt: Công thức yes no question. Định nghĩa. Câu hỏi Yes/No luôn bắt đầu bằng To Be hoặc một trợ động từ và có thể trả lời đơn giản là Yes hoặc No, 

13 Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 2.69 (146 vote)
 • Tóm tắt: Để viết câu hỏi với từ để hỏi, ta chỉ cần nhớ đơn giản rằng: … Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ để hỏi là: Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + … Ví dụ: – 

14 Hướng dẫn cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh – Yola

 • Tác giả: yola.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.67 (176 vote)
 • Tóm tắt: · Aux.V chia phụ thuộc vào thì và chủ ngữ trong câu. Với câu hỏi có từ để hỏi “Who”: Khi Who làm tân ngữ (O) trong câu, ta dùng công thức 

15 Câu hỏi với từ để hỏi Wh Question – Ms Hoa Giao tiếp

 • Tác giả: mshoagiaotiep.com
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.59 (159 vote)
 • Tóm tắt: · Chính vì vậy bạn cần nắm vững kiến thức về các chủ thể ngữ pháp này là vô cùng quan trọng. Các bạn hãy cùng tìm hiểu về cách dùng Wh question 

16 Ngữ pháp – Thì hiện tại đơn (tiếp theo) – TFlat

 • Tác giả: tienganhtflat.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.45 (55 vote)
 • Tóm tắt: No, she doesn’t.(Không, cô ấy không bơi hàng ngày.) b/ Câu hỏi có từ để hỏi. Câu hỏi: Từ 

17 Sử dụng các từ để hỏi Wh Question trong tiếng anh (Chuẩn chỉ)

 • Tác giả: vuihoctienganh.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.2 (81 vote)
 • Tóm tắt: · Wh Question là dạng cấu trúc câu hỏi được sử dụng nhiều nhất trong tiếng anh. Bài này trang bị kiến thức cơ bản và chuẩn xác về wh question

18 +5 cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh đơn giản, “cực” dễ nhớ – ISE

 • Tác giả: ise.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2.26 (75 vote)
 • Tóm tắt: Công thức đặt câu hỏi trong tiếng anh đối với động từ to be là: To be + S +N/pr/adj…? Ví 

19 Hướng dẫn sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh

 • Tác giả: onthiielts.com.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 2.19 (97 vote)
 • Tóm tắt: Để tránh trường hợp các bạn sử dụng sai dẫn đến tình huống xấu hổ, bài viết dưới đây The IELTS Workshop sẽ mang đến kiến thức hữu ích, 

20 Cách đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh – Bài Tập Tổng Hợp Các Dạng

 • Tác giả: tuhocielts.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 2.03 (83 vote)
 • Tóm tắt: ‘Whom’ chỉ được dùng để hỏi về tân ngữ. Nếu trong câu hỏi tân ngữ có động từ + giới từ với câu hỏi ‘Who’: giới từ để sau động từ như bình thường, với 

21 Tổng hợp kiến thức về các từ để hỏi trong tiếng Anh

 • Tác giả: anhngubis.com
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 1.84 (124 vote)
 • Tóm tắt: · Cách đặt câu hỏi và các từ để hỏi trong tiếng Anh là một chủ điểm ngữ pháp có vẻ đơn giản nhưng không phải bạn học sinh nào cũng nắm vững 

22 5 Phút Hiểu Rõ Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh – Eng Breaking

 • Tác giả: engbreaking.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 1.88 (85 vote)
 • Tóm tắt: cách đặt câu hỏi tiếng anh. Sau khi đã xác định được các từ để hỏi, bạn có thể đặt câu hỏi wh-question một số công thức dưới đây: 

23 Câu hỏi WH – Questions – Aland English

 • Tác giả: aland.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2021
 • Đánh giá: 1.73 (199 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi WH – Questions. … Chức năng của các từ để hỏi: … Khi trả lời câu hỏi về phương tiện, sau “by” phải là danh từ số ít, không có mạo từ đứng trước

24 Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh – StudyTiengAnh

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 1.65 (122 vote)
 • Tóm tắt: Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh · What do you want to do? · Where is John? · Whom do you go with? ( Bạn đi cùng với ai thế) · Whose are these shoes? ( 

25 Lý thuyết ngữ pháp – wh- questions (câu hỏi có từ để hỏi) tiếng anh 8

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 1.46 (141 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết về ngữ pháp – unit 3 – wh- questions (câu hỏi có từ để hỏi) môn tiếng anh lớp 8 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải nhanh kèm bài tập vận 

26 Cách đặt câu hỏi với WHICH, WHAT trong tiếng Anh | e4Life.vn

 • Tác giả: e4life.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 1.39 (54 vote)
 • Tóm tắt: Cách đặt câu hỏi với which mà 4Life English Center tổng hợp hy vọng sẽ giúp … Which /wɪtʃ/ (pronoun): từ dùng để hỏi trong tiếng Anh. Có nghĩa là “cái gì, 

27 Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh Đơn Giản Và Dễ Nhớ

 • Tác giả: kissenglishcenter.com
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 1.38 (93 vote)
 • Tóm tắt: Nếu trong câu có tobe, thì tobe sẽ được đảo lên đầu để trực tiếp làm trợ động từ; nếu trong câu có động 

28 Từ để hỏi trong tiếng Anh – Ngữ pháp Toeic cơ bản

 • Tác giả: anhnguathena.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 1.26 (151 vote)
 • Tóm tắt: Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi toeic, luyện thi toeic rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Bạn không biết cách xây dựng 1 câu cơ bản với các từ để