Top 30 chuyên môn nghiệp vụ bạn nên biết

Table of Contents

1 Nghiệp vụ là gì? Phân biệt giữa nghiệp vụ và chuyên môn

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 4.83 (724 vote)
 • Tóm tắt: · Theo khái niệm, nghiệp vụ được hiểu là những kỹ năng cần có trong công việc và được hình thành khi tiếp xúc với một ngành nghề cụ thể. Còn 

2 Chuyên môn nghiệp vụ nghĩa là gì? – Đấu Thầu

 • Tác giả: hocdauthau.com
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.78 (386 vote)
 • Tóm tắt: Nghiệp vụ là những kĩ năng, giải pháp mà người lao động dùng để thực thi việc làm chuyên môn đã được giảng dạy sao cho triển khai xong trách nhiệm được giao 

3 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương

 • Tác giả: haugiang.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.55 (551 vote)
 • Tóm tắt: · Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

4 Chuyên môn nghiệp vụ là gì? Tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ giáo

 • Tác giả: timviec365.com.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.36 (377 vote)
 • Tóm tắt: · Chuyên môn nghiệp vụ là gì? Tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ giáo viên · Chuyên môn được định nghĩa là lĩnh vực kiến thức riêng của một ngành khoa 

5 Nghiệp vụ là gì? Chuyên môn và nghiệp vụ khác nhau như thế nào?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 4.04 (391 vote)
 • Tóm tắt: · 4. Một số ví dụ điển hình về chuyên môn và nghiệp vụ: · 1. Nghiệp vụ ngành ngân hàng. – Nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng: thu – giữ tiền gửi 

6 Quy định mới của Bộ Nội vụ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công

 • Tác giả: plo.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 3.94 (535 vote)
 • Tóm tắt: · Bộ Nội vụ mới đây đã ban hành Thông tư 06/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

7 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là gì? Ghi như thế nào trong hồ sơ?

 • Tác giả: 123job.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 3.71 (291 vote)
 • Tóm tắt: VI. Cách ghi trình độ chuyên môn nghiệp vụ vào CV. Trong nội dung này chúng tôi sẽ đi sâu hơn về nội dung để giải đáp câu hỏi 

8 Tổ Chuyên môn – Nghiệp vụ

 • Tác giả: pgddttayhoa.phuyen.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 3.54 (219 vote)
 • Tóm tắt: Họ và tên: Ngô Văn Nghĩa · Chức vụ: Viên chức · Điện thoại: 057.3.578.660 · Email: nvnghia.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

9 Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ – Talent.vn

 • Tác giả: talent.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 3.26 (544 vote)
 • Tóm tắt: Sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ là khả năng một người thấu hiểu các khái niệm, quy trình làm việc, công cụ và kỹ thuật của vị trí nhằm phục vụ cho việc 

10 Kiến thức chuyên môn những kỹ năng cần có cho người mới

 • Tác giả: livestream.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 3 (468 vote)
 • Tóm tắt: Nghiệp vụ là những kỹ năng, phương pháp mà người lao động sử dụng để tiến hành công việc chuyên môn đã được đào tạo sao cho hoàn thành nhiệm vụ được giao ở 

11 Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ một cách hiệu quả – TopViec

 • Tác giả: topviec.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 2.86 (61 vote)
 • Tóm tắt: · Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ là lĩnh vực kiến thức hoàn toàn riêng biệt của một ngành khoa học , hay kỹ thuật cụ thể bất kỳ nào đó. Bên cạnh 

12 Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo

 • Tác giả: baodongthap.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 2.83 (193 vote)
 • Tóm tắt: · ĐTO – Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), 

13 Đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên môn, nghiệp vụ – IMARD

 • Tác giả: imard.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.74 (196 vote)
 • Tóm tắt: Đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên môn, nghiệp vụ … Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngành Nông nghiệp & PTNT và các kỹ năng hành chính cơ bản. … Bồi dưỡng ngoại ngữ cho 

14 Du học ngành Bồi dưỡng Chuyên môn Nghiệp vụ

 • Tác giả: hotcourses.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.6 (155 vote)
 • Tóm tắt: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (CPD) là khóa học tập trung những chủ đề chuyên sâu, cho phép bạn giữ vững, nâng cao các kiến thức và kĩ năng chuyên môn của 

15 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là gì – TTMN

 • Tác giả: ttmn.mobi
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 2.42 (166 vote)
 • Tóm tắt: · Hiểu về trình độ nghiệp vụ là lĩnh vực kiến thức nói chung riêng biệt của một ngành khoa học , xuất xắc kỹ thuật cụ thể bất kỳ nào đó. Bên cạnh 

16 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là gì? Nghiệp vụ bắt buộc của giáo

 • Tác giả: dace.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 2.38 (182 vote)
 • Tóm tắt: · Chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên chính là hệ thống các yêu cầu liên quan tới năng lực nghề nghiệp mà mỗi giáo viên cần. Từ năng lực yêu cầu 

17 TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG – MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH

 • Tác giả: thtothihien.pgd-donganh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 2.38 (77 vote)
 • Tóm tắt: TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG – MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ BẢN THÂN Xã hội càng phát triển, giáo dục đào tạo cũng phát triển theo, 

18 Điều chỉnh tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong tuyển

 • Tác giả: canloc.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2021
 • Đánh giá: 2.22 (65 vote)
 • Tóm tắt: Nay, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 491/SNV-CCVC ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện tuyển dụng công chức 

19 Năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ là gì – Kinhdientamquoc.vn

 • Tác giả: kinhdientamquoc.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.13 (200 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi người lao động đều cần có chuyên môn nghiệp vụ để đủ năng lực, đủ khả năng hoàn thành tốt công việc của mình, Lúc đó việc có thể đạt được năng suất lao 

20 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là gì? 3 giải pháp nâng cao nghiệp vụ

 • Tác giả: blog.topcv.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 2.06 (171 vote)
 • Tóm tắt: · Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là hệ thống các yêu cầu bao gồm 2 phần: kiến thức và kỹ năng liên quan đến năng lực nghề nghiệp của một công việc 

21 Thông tư 02/2019/TT-BTP – Bỗi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.87 (140 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi chung là bồi dưỡng); 

22 Chuyên môn nghiệp vụ là gì? – Tinh Hoa Solution

 • Tác giả: giaiphaptinhhoa.com
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 1.86 (146 vote)
 • Tóm tắt: Dựa trên những gì đã phân tích, ta có khái niệm chuyên môn nghiệp vụ như sau: Chuyên môn nghiệp vụ là toàn bộ khái niệm, quy trình, công cụ, phương tiện, kĩ 

23 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư năm 2022

 • Tác giả: baokhanhhoa.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 1.76 (90 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 16-7, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Luật sư 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và 

24 Điều kiện chứng chỉ tin học của giáo viên trung học cơ sở hạng II ra

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 1.56 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên trung học cơ sở hạng II? Giáo viên Cao đẳng Toán – Tin có kỹ năng sử dụng 

25 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục

 • Tác giả: binhthuan.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 1.5 (124 vote)
 • Tóm tắt: Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 09/04/2021 08:48:00. Arial, Open Sans, Times New Roman, Calibri, Tahoma

26 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – cae

 • Tác giả: cae.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2021
 • Đánh giá: 1.31 (82 vote)
 • Tóm tắt: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng;; Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO;; Đo lường kiểm định – hiệu chuẩn;; Kỹ thuật vận 

27 Bảng đánh giá chuyên môn trình độ nghiệp vụ của nhân viên

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 1.33 (66 vote)
 • Tóm tắt: BẢNG ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGHIỆP VỤ CỦA NHÂN VIÊN 6 tháng đầu năm 2006 Số STT Khả năng Thông tin cá nhân điểm 1 Giải trình Tên: 2 Giao tiếp Ngày 

28 Chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 1.11 (105 vote)
 • Tóm tắt: Chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp: căn cứ theo thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

29 Kinh nghiệm về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của BGH trường

 • Tác giả: thmuonganh.pgdmuongcha.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 1.19 (53 vote)
 • Tóm tắt: Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB-GV là một việc làm hết sức quan trọng. Chính vì vậy nhà trường cần thực hiện một số biện pháp góp 

30 Chuyên môn nghiệp vụ là gì – Baoninhsunrise.com

 • Tác giả: baoninhsunrise.com
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 0.93 (115 vote)
 • Tóm tắt: · Mỗi người lao động đều cần có chuyên môn nghiệp vụ để đủ năng lực, đủ khả năng hoàn thành tốt công việc của mình, Lúc đó việc có thể đạt