Tin Tức

Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều

414
Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều
Chuyen dong deu

Giới thiệu bài học

Bài giảng Chuyển động đều – Chuyển động không đều sẽ giúp các em nắm được những kiến thức quan trọng nhất:

Liên quan: chuyen dong deu

– Khái niệm và ý nghĩa của vận tốc

– Công thức tính vận tốc

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Định nghĩa

* Chuyển động đều: là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian

* Chuyển động không đều: là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian

+ Xét chuyển động của vật (bánh xe, viên bi) trên một máng nghiêng.

+ Xác định quãng đường vật chuyển động trong những khoảng thời gian bằng nhau t=3s

Ta có kết quả:

AB BC CD DE EF s (m) 0,05 0,15 0,25 0,30 0,30 t (s) 3 3 3 3 3

Kết luận:

  • Trên máng nghiêng AD vật chuyển động không đều
  • Trên máng ngang DF vật chuyển động đều

2. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều

Vận tốc trung bình là quãng đường trung bình vật chuyển động được trong một đơn vị thời gian

Như vậy công thức tính vận tốc trung bình

Trong đó:

vtb – là vận tốc trung bình

s – là quãng đường đi được

t – thời gian để đi hết quãng đường đó

Như vậy, chúng ta có thể tính được vận tốc trung bình của vật khi chuyển động trên các đoạn ở máng nghiêng AD như sau:

Chú ý: Không được hiểu vận tốc trung bình là trung bình cộng của các vận tốc

II. Ví dụ trong bài giảng

Câu 1: Xác định chuyển động đều – chuyển động không đều của các chuyển động sau:

+ Ô tô khi khởi hành

vận tốc của ô tô phải tăng dần thì xe mới chạy được ⇒ chuyển động không đều

+ Xe đạp khi xuống dốc càng xuống cuối dốc xe càng chuyển động nhanh ⇒ chuyển động không đều

+ Tàu hỏa vào ga khi vào ga tàu có xu hướng giảm dần vận tốc ⇒ chuyển động không đều

+ Điểm trên đầu của cánh quạt khi quạt chạy ổn định

Lời giải:

Các chuyển động trên chúng ta không xác định được chính xác độ lớn của vận tốc nên chúng ta dựa vào đặc điểm của chuyển động.

+ Ô tô khi khởi hành: vận tốc của ô tô phải tăng dần thì xe mới chạy được ⇒ chuyển động không đều

+ Xe đạp khi xuống dốc: càng xuống cuối dốc xe càng chuyển động nhanh ⇒ chuyển động không đều

+ Tàu hỏa vào ga: khi vào ga tàu có xu hướng giảm dần vận tốc ⇒ chuyển động không đều

+ Điểm trên đầu của cánh quạt khi quạt chạy ổn định: khi chạy ổn định tốc độ quay của quạt xác định ⇒ chuyển động đều

Câu 2: Một người đi xe đạp xuống dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn tiếp quãng đường 60m trong 24s thì dừng hẳn.

Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, quãng đường ngang và trên cả hai quãng đường?

Lời giải:

Áp dụng công thức: [{{v}_{tb}}=frac{s}{t}]

– Đoạn xuống dốc: [{{v}_{tb}}=frac{120}{30}=4m/s]

– Đoạn đường ngang: [{{v}_{tb}}=frac{60}{24}=2,5m/s]

– Cả hai đoạn: [{{v}_{tb}}=frac{120+60}{30+24}=frac{10}{3}m/s]

Câu 3: Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình trong 1/3 thời gian đầu bằng 12m/s; trong thời gian còn lại bằng 9m/s. Tính vận tốc trung bình trong suốt thời gian chuyển động?

Lời giải:

Gọi t là thời gian vật chuyển động.

Quãng đường vật chuyển động trong 1/3 thời gian đầu là: [{{s}_{1}}={{v}_{1}}.{{t}_{1}}=12.frac{t}{3}=4.tquad (m)]

Quãng đường vật chuyển động trong 2/3 thời gian còn lại là: [{{s}_{2}}={{v}_{2}}.{{t}_{2}}=9.frac{2.t}{3}=6.tquad (m)]

Vận tốc trung bình trong suốt thời gian chuyển động:

[{{v}_{tb}}=frac{s}{t}=frac{{{s}_{1}}+{{s}_{2}}}{t}=frac{4.t+6.t}{t}=frac{10.t}{t}=10quad (m/s)]

Danh mục: Tin Tức

Nguồn: https://banmaynuocnong.com

0 ( 0 votes )

Banmaynuocnong

https://banmaynuocnong.com
Blog Tin Tức Công Nghệ , Tài Chính Tổng Hợp

Bài viết liên quan

Mới