Danh sách 20+ chrome full screen hay nhất hiện nay

Table of Contents

1 How to Use Google Chrome Full Screen on Mac | OSXDaily

 • Tác giả: osxdaily.com
 • Ngày đăng: 08/20/2021
 • Đánh giá: 4.98 (716 vote)
 • Tóm tắt: · You can exit full screen mode by hitting the same keystroke again. full screen chrome. Something else to keep in mind is that you can exit out 

2 Fullscreen API – MDN Web Docs

 • Tác giả: developer.mozilla.org
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 4.64 (442 vote)
 • Tóm tắt: The Fullscreen API adds methods to present a specific Element (and its descendants) in fullscreen mode, and to exit fullscreen mode … Chrome Android71

3 Cách truy cập toàn màn hình trong Google Chrome

 • Tác giả: vi.101-help.com
 • Ngày đăng: 08/25/2021
 • Đánh giá: 4.57 (584 vote)
 • Tóm tắt: Cách truy cập toàn màn hình trong Google Chrome(How to Go Full-Screen in Google Chrome) … (Method 1A: Enable Full-Screen Mode on Windows PC )

4 How to get the chrome tabs to always show when in full screen mode?

 • Tác giả: apple.stackexchange.com
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 4.31 (200 vote)
 • Tóm tắt: Shift-CMD-F is for presentation mode and will hide the tabs. You want full screen mode instead, 

5 Cách bật, tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên … – Trang tiện ích

 • Tác giả: trangtienich.com
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.14 (372 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Bật /tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên trình duyệt Google Chrome. – Cách 1: Để bật chế độ duyệt web toàn màn hình 

6 Multi Desktop Fullscreen for Chrome – GitHub

 • Tác giả: github.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 3.94 (475 vote)
 • Tóm tắt: Install the Chrome App · Open Google Chrome. · Go to the Google Chrome extensions page: chrome://extensions/ · Drag multi-desktop-full-screen-for-chrome.crx into 

7 Cách bật, tắt chế độ toàn màn hình Full … – Thủ Thuật Phần Mềm

 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 3.62 (324 vote)
 • Tóm tắt: Cách bật, tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên trình duyệt Google Chrome, Firefox, Edge. InternetLê Hải0

8 Tiện ích mở rộng Full Screen – Opera add-ons

 • Tác giả: addons.opera.com
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.51 (468 vote)
 • Tóm tắt: video in full screen. Not only this but these extensions are compatible with Google Chrome™, Apple Safari™, Mozilla Firefox™, Opera™, Microsoft Edge, 

9 Cách luôn mở Google Chrome ở chế độ toàn màn hình | ITIGIC

 • Tác giả: itigic.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 3.35 (277 vote)
 • Tóm tắt: · “C:/ Program Files / Google / Chrome / Application / chrome.exe” –start-fullscreen. Abrir Chrome siempre a pantalla completa

10 How to Activate Full-Screen Mode in Google Chrome – Lifewire

 • Tác giả: lifewire.com
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 3.04 (412 vote)
 • Tóm tắt: · The quickest way to get Chrome in full-screen mode in Windows is to press F11 on the keyboard. The other way is through the Chrome menu: In the 

11 Cách mở full màn hình Google Chrome

 • Tác giả: blog.locbanbekhongtuongtac.com
 • Ngày đăng: 10/29/2021
 • Đánh giá: 2.89 (186 vote)
 • Tóm tắt: · Cách bật, tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên trình duyệt Google Chrome, Firefox, Edge. 2 năm trước. Nếu màn hình của bạn hơi nhỏ hoặc 

12 How to go full screen in Google Chrome on your Mac or PC

 • Tác giả: businessinsider.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.88 (120 vote)
 • Tóm tắt: · To go full screen on Google Chrome, click the full screen mode icon in its hamburger menu. · You can also enter full screen by pressing “F11” on 

13 Cách bật, tắt chế độ Full-Screen toàn màn hình trên Chrome, Edge

 • Tác giả: thuthuat.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 2.6 (163 vote)
 • Tóm tắt: · ThuThuat.edu.vn vừa chia sẻ “Cách bật, tắt chế độ Full-Screen toàn màn hình trên Chrome, Edge hoặc Firefox” ✓ Đầy đủ thông tin chính xác 

14 How to Activate Full-screen Mode in Google Chrome – How-To Geek

 • Tác giả: howtogeek.com
 • Ngày đăng: 09/11/2021
 • Đánh giá: 2.67 (66 vote)
 • Tóm tắt: · Fire up Chrome, and then navigate to a web page that you want to visit in full-screen mode. Click the menu button, and then click on the full- 

15 Cách bật, tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên trình duyệt

 • Tác giả: pkmacbook.com
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 2.53 (86 vote)
 • Tóm tắt: Bật /tắt chế độ toàn màn hình Full Screen trên trình duyệt Google Chrome

16 9 Tested Ways to Fix Chrome if Full Screen Is Not Working

 • Tác giả: windowsreport.com
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 2.42 (153 vote)
 • Tóm tắt: · Going to full-screen mode in Chrome is simple; you need to press the F11 key on your keyboard, and you’ll enable it. To exit this mode, press 

17 Chrome Full screen is not working [Fixed] – The Windows Club

 • Tác giả: thewindowsclub.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 2.27 (143 vote)
 • Tóm tắt: · You can easily go fullscreen in Google Chrome by clicking on the three vertical dots and then clicking on the fullscreen button as shown in the 

18 Duyệt web ở chế độ toàn màn hình, Full Screen trên Google

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2021
 • Đánh giá: 2.24 (68 vote)
 • Tóm tắt: Để bật chế độ xem toàn màn hình trên Google Chrome và Cốc Cốc bạn sử dụng phím tắt F11, để thoát khỏi chế độ đó bạn nhấn F11 thêm lần nữa. Cách 2: Sử dụng nút 

19 How to Get a Website to Open in Full Screen on Google Chrome

 • Tác giả: smallbusiness.chron.com
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 2.12 (100 vote)
 • Tóm tắt: 1. Navigate with Chrome to the Web page that you wish to view in full-screen mode. · 2. Press “F11” to full screen the page on a Windows computer. Press “Command 

20 How to Go Full Screen in Google Chrome on Mac or PC

 • Tác giả: softwaretesttips.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 1.89 (109 vote)
 • Tóm tắt: · You can press the F11 key on your keyboard or open the menu and click on the Full-Screen button in the Chrome web browser menu to activate the 

21 Put Chrome & other browsers in full screen (Edge, Firefox, and Opera)

 • Tác giả: digitalcitizen.life
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 1.98 (183 vote)
 • Tóm tắt: · The fastest way to run Google Chrome in full-screen mode is to press the F11 key on your keyboard. If you use a laptop or convertible device 

22 Cách kích hoạt Chế độ toàn màn hình trong Google Chrome

 • Tác giả: thefastcode.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 1.7 (98 vote)
 • Tóm tắt: How To Full Screen Chrome | How To Activate Full-screen Mode In Google Chrome … How To Launch Google Chrome In Full Screen Mode Automatically 

23 How to Make Your Google Chrome Always in Full Screen

 • Tác giả: nimblehand.com
 • Ngày đăng: 08/19/2021
 • Đánh giá: 1.72 (140 vote)
 • Tóm tắt: Chrome must be launched from a desktop shortcut to run in full-screen mode. If you’re using Windows 10, you won’t be able to launch Chrome from the Start 

24 Cách bật, tắt chế độ Full-Screen toàn màn hình trên Chrome, Edge

 • Tác giả: windows789.com
 • Ngày đăng: 08/20/2021
 • Đánh giá: 1.57 (57 vote)
 • Tóm tắt: Cách mở Google Chrome ở chế độ Toàn màn hình ‘Full-Screen’

25 Launch Chrome full screen to a specific URL using PowerShell?

 • Tác giả: superuser.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 1.43 (125 vote)
 • Tóm tắt: How do I launch a Chrome browser in a full screen window with a specific URL as the webpage to open using PowerShell?