Tổng hợp 20 chất x có công thức c4h8o2 hot nhất

Table of Contents

1 Este X có công thức phân tử C4H8O2 X tác dụng với NaOH tạo

 • Tác giả: calibravietnam.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.82 (673 vote)
 • Tóm tắt: · Top 1 ✓ Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch naoh sinh ra chất y có công thức Cho2na. Công thức cấu tạo cua x 

2 Top 10 hợp chất y có công thức c4h8o2 2022 – boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.61 (440 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức

3 Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.59 (479 vote)
 • Tóm tắt: · Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

4 Este X có công thức phân tử C4H8O2… – Hamchoi.vn

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 4.35 (569 vote)
 • Tóm tắt: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Cho Y tác dụng với CuO nung nóng thu được chất hữu cơ Z. Biết X và Z đều có phản ứng tráng 

5 Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dd NaOH

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 4.02 (204 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na và chất Z có công thức C2H6O. X có CTCT là?

6 Chất X có CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong dung dịch NaOH (dư

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 3.87 (230 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong dung dịch NaOH (dư) thoát ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO (to) thu được andehit Z. Cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc 

7 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch

 • Tác giả: hoctracnghiem.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 3.77 (256 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức CH3COONa. Công thức cấu tạo của X 

8 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác … – cungthi.online

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Đánh giá: 3.39 (493 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của X là: A A: HCOOC3H7

9 Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 09/06/2021
 • Đánh giá: 3.31 (417 vote)
 • Tóm tắt: · Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH. B. C2H3COOCH3

10 Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.17 (479 vote)
 • Tóm tắt: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

11 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.95 (134 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là. A. HCOOC3H7

12 Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit propionic

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.76 (160 vote)
 • Tóm tắt: Câu 262996: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. A. C2H5COOCH3. B. C2H5COOC2H3. C. CH3COOCH3

13 Top 17 chất x có ctpt c4h8o2 là este của axit axetic hay nhất 2022

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 2.73 (54 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, 

14 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 4 H 8 o2 đơn chức no

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 2.61 (81 vote)
 • Tóm tắt: : A. 6. B. 5. C. 4. D

15 Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch

 • Tác giả: giaoductanphu.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.58 (111 vote)
 • Tóm tắt: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng thu được chất Y có công thức CHO2K. Công thức cấu tạo của X là. A. C2H5COOCH3

16 Chất X Có Công Thức Phân Tử C4H8O2. Khi X Tác Dụng Với Dung

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 2.45 (121 vote)
 • Tóm tắt: X có công thức cấu tạo C4H8O2 nên X là este no, đơn chức, mạch hở. Y có CTCT là CH3COONa. Vậy X là CH3COOC2H5. —-> chọn C

17 Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa | Zuni.vn

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.28 (140 vote)
 • Tóm tắt: cho 17.6 gam chất x có CTPT C4H8O2 tác dụng hoàn toàn với 100ml dd chứa NaOH 1,5M và KOH 1M. Sau phản ứng,cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 20 gam rắn khan

18 Câu 1 chất x có công thức phân tử c4h8o2 khi x tác dụng với dung

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.12 (73 vote)
 • Tóm tắt: câu 1 chất x có công thức phân tử c4h8o2 khi x tác dụng với dung dịch naoh sinh ra chất y có công thức c2h3o2na công thức cấu tạo của x là a hcoo–c3h5 b 

19 Chất X có công thức C4H8O2 là este của axit axetic – thattruyen.com

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 2.04 (162 vote)
 • Tóm tắt: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2 ? A. Etyl axetat. B. Propyl axetat. C. Phenyl axetat. D. Vinyl axetat Chất X có công

20 Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 10/12/2021
 • Đánh giá: 1.94 (198 vote)
 • Tóm tắt: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na . X thuộc loại chất nào sau đây?