Cagr Là Gì

Cagr Là Gì
Cagr Là Gì

Giới thiệu

Bạn đã bao giờ tự hỏi về CAGR là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong việc đánh giá tăng trưởng đầu tư? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CAGR (Tỷ suất tăng trưởng hợp lý hàng năm) và cách nó giúp chúng ta so sánh hiệu quả đầu tư trong các năm.

CAGR – Một công cụ quan trọng

CAGR, viết tắt của Tỷ suất tăng trưởng hợp lý hàng năm (Compound Annual Growth Rate), là một công thức toán học được sử dụng để so sánh tỷ lệ lợi nhuận trên vốn của các khoản đầu tư khác nhau qua các năm. Đây là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng của một danh mục đầu tư.

Cách tính CAGR

Để tính CAGR, chúng ta chia giá trị hiện tại của đầu tư cho giá trị ban đầu, sau đó lấy căn bậc 1/n (với n là số năm đầu tư) và trừ đi 1. Kết quả cuối cùng sẽ cho ta CAGR của đầu tư đó.

Ví dụ, Ken đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản. Trong 3 năm qua, danh mục cổ phiếu của Ken đã tăng từ $1.000 lên $1.500, với lợi nhuận hàng quý dao động từ 200% đến -50%. Đồng thời, khoản đầu tư bất động sản của Ken đã tăng giá từ $100.000 lên $130.000.

Thay vì so sánh mỗi năm với nhau, Ken tính toán CAGR cho mỗi khoản đầu tư. Đầu tiên, Ken chia giá trị hiện tại $1.500 cho giá trị ban đầu $1.000 và có kết quả là 1.5. Sau đó, anh ta lấy căn bậc 1/3 (với số 3 đại diện cho 3 năm đầu tư). Cuối cùng, Ken trừ đi 1 và thu được kết quả là 0.1447 (tương đương với 14.5%).

Ý nghĩa của CAGR

Tỷ suất tăng trưởng hợp lý hàng năm (CAGR) cho ta biết tỷ lệ tăng trưởng trung bình của một đầu tư trong suốt một khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp ta so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư khác nhau và đưa ra quyết định thông minh về việc đầu tư.

Trong ví dụ của Ken, danh mục đầu tư cổ phiếu đã có mức tăng trưởng CAGR là 14.5% mỗi năm, trong khi khoản đầu tư bất động sản của anh ta có CAGR là 9.14%. Dựa trên thông tin này, Ken quyết định tăng danh mục đầu tư cổ phiếu của mình. Bởi vì nó tạo ra tỉ lệ lợi nhuận hàng năm cao nhất trong hai khoản đầu tư của anh ta.

Kết luận

Trong kinh doanh và đầu tư, CAGR là một công cụ quan trọng để đánh giá tăng trưởng hiệu quả của một danh mục đầu tư. Nó giúp ta so sánh và đánh giá các khoản đầu tư khác nhau dựa trên hiệu suất tăng trưởng trong suốt một khoảng thời gian cụ thể. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về CAGR và cách sử dụng nó để định hình chiến lược đầu tư của bạn.

Cagr Là Gì