Danh sách 20+ cách viết công thức electron và công thức cấu tạo mới nhất hiện nay

Table of Contents

1 Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử chứa

 • Tác giả: selfomy.com
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 4.99 (919 vote)
 • Tóm tắt: a) Xác định loại liên kết: KCl: Liên kết ion. H2O: Liên kết cộng hoá trị phân cực. N2: Liên kết cộng hoá trị không phân cực. Na2O: Liên kết ion. b) Viết CT 

2 Viết công thức electron và công thức cấu tạo của HCN

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 4.75 (391 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức cấu tạo của các phân tử và ion sau: H2SO3, Na2SO4, HClO4, CuSO4, NaNO3, CH3COOH, NH4NO3, H4P2O7

3 Viết công thức electron, công thức cấu tạo các chất sau? CH4, NH3

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 4.54 (600 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức electron, công thức cấu tạo các chất sau? CH4, NH3, H2O, CH2O, C2H4O2, C2H2, F2, H2S, N2, O2, HBr

4 Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử – Chuyên đề môn Hóa

 • Tác giả: mitadoordn.com.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.28 (238 vote)
 • Tóm tắt: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tửu bằng một hay nhiều cặp electron chung. Mỗi cặp 

5 Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử hay, chi tiết

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 4.05 (216 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức cấu tạo của các phân tử và ion sau: H 2SO 3, Na 2SO 4, HClO 4, CuSO 4, NaNO 3, CH 3COOH, NH 4NO 3, H 4P 2O 7. Câu 3. Viết công thức electron, 

6 Top 10 Cách Viết Công Thức Electron Và Công Thức Cấu Tạo

 • Tác giả: thuvienhoidap.net
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.88 (537 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức electron, công thức cấu tạo các chất sau? CH4, NH3, H2O, CH2O, C2H4O2, C2H2, F2, H2S, N2, O2, HBr. Khớp với kết quả tìm 

7 Hãy viết Công thức e và công thức cấu tạo của Hợp chất khí với

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 3.67 (561 vote)
 • Tóm tắt: công thức electron : 1s22s22p2. => nguyên tố nằm ô 6 ,nhóm IVA,chu kì 2. =>nguyên tố là C(cacbon). CT của nguyên tố với hidro : CH4

8 Viết công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử

 • Tác giả: vnhoctap.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 3.41 (346 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1: Viết công thức cấu tạo và công thức electron của các phân tử sau: N2, NH3, CH4, C2H4, C2H2, Cl2, HCl, H2O, H2S. Hướng dẫn giải Công thức phân tử Công 

9 Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.33 (524 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4, NH3

10 A. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của CO2. b. Giải thích

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2021
 • Đánh giá: 3.15 (247 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án đúng: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: a. Công thức electron, công 

11 Công thức electron và công thức cấu tạo của cas – logo

 • Tác giả: thehetrethanhhoa.com.vn
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 2.86 (123 vote)
 • Tóm tắt: · Chuyên đề Hóa học lớp 10: Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử được VnDoc sưu tầm và biên soạn giới thiệu tới các bạn học sinh cùng 

12 Cách Viết Công Thức Electron, Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Của

 • Tác giả: modem.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 2.87 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Cách 1: Tổng số electron hóa trị = 4×2 + 1×4 = 12.Bước 2: Đặt 4 nguyên tử H nằm quanh đó cùng, 2 nguim tử C nằm giữa.Bước 3: Nối 6 nguim cùng 

13 Bài 6 trang 64 môn Hóa 10, Viết công thức electron … – Baitapsgk.com

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 2.69 (92 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau : Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3. Hướng dẫn giải : Công thức electron và công thức cấu tạo của các 

14 Cách Viết Công Thức Electron Và Công Thức Cấu Tạo Của Các Chất

 • Tác giả: peaceworld.com.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 2.5 (82 vote)
 • Tóm tắt: · Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử Chuyên đề Hóa học lớp 10: Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử được VnDoc sưu tầm và giới 

15 Viết công thức electron và công thức cấu tạo của HNO3

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 10/07/2021
 • Đánh giá: 2.48 (55 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tửsau: a) Cl2, O2, N2, H2(2) CH4, C2H4, C2H2(3) NH3, CO2, H2O(4) HNO3, NaNO3. b)Cho dãy các chất: Cl2, 

16 Cách viết công thức electron – cachlam365.net

 • Tác giả: cachlam365.net
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.44 (106 vote)
 • Tóm tắt: · Chuyên đề Hóa học lớp 10: Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử được VnDoc sưu tầm và biên soạn giới thiệu tới các bạn học sinh cùng 

17 Cách viết công thức electron và công thức cấu tạo – Justi Sofa

 • Tác giả: justisofa.com
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.3 (187 vote)
 • Tóm tắt: · Viết công thức electron, công thức cấu tạo của những phân tử:NH3, C2H2, C2H4, CH4, Cl2, HCl, H2O. Đáp án hướng dẫn giải chi tiết. *. Câu 5. Viết 

18 Cách viết công thức electron – boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 2.16 (161 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức cấu tạo các chất sau: Cl2O, HClO, Cl2O3, HClO2, Cl2O5,HClO3,Cl2O7. Đáp án hướng dẫn 

19 Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.16 (123 vote)
 • Tóm tắt: Giữa 2 nguyên tử hidro có 1 cặp electron liên kết biểu thị bằng (-) đó là liên kết đơn. Liên kết cộng hóa trị là gì? Liên 

20 Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử và … – Hội Buôn Chuyện

 • Tác giả: hoibuonchuyen.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.01 (67 vote)
 • Tóm tắt: · Viết công thức cấu tạo của các phân tử và ion sau: H2SO3, Na2SO4, HClO4, CuSO4, NaNO3, CH3COOH, NH4NO3, H4P2O7. Câu 4. Viết công thức electron, 

21 Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử và Viết công thức cấu

 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 1.79 (57 vote)
 • Tóm tắt: Viết công thức electron, công thức cấu tạo của HClO, HCN, HNO2. Câu 3. Viết công thức cấu tạo của các phân tử và ion sau: H2SO3, Na2SO4, HClO4, CuSO4, NaNO3, 

22 Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử: HCl, O2

 • Tác giả: lazi.vn
 • Ngày đăng: 09/08/2021
 • Đánh giá: 1.87 (78 vote)
 • Tóm tắt: 50.000 xu · Cho 5.44 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dich loãng gồm axit sunfuric và axit clohidric · Tính C% dung dịch sau phản ứng · Tự luận hóa học 10 

23 Viết công thức electron, công thức cấu tạo và công thức Lewis của

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 1.69 (106 vote)
 • Tóm tắt: · a) Bromine (Br 2). b) Hydrogen sulfide (H 2S). c) Methane (CH 4). d) Ammonia (NH 

24 Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 1.69 (121 vote)
 • Tóm tắt: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: Br2, CH4, H2O, NH3, C2H6Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, 

25 Cách viết công thức electron và công thức cấu tạo – Diemayxanh.com

 • Tác giả: diemayxanh.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 1.47 (131 vote)
 • Tóm tắt: · Chuyên đề Hóa học lớp 10: Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử được VnDoc sưu tầm và biên soạn giới thiệu tới các bạn học sinh cùng 

26 Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử hay, chi tiết | Hóa học

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 1.34 (91 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: PH3, SO · Câu 2. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của HClO, HCN, HNO2