Top 21 cách tính điểm thành phần tốt nhất

Table of Contents

1 Cách tính điểm môn học theo tín chỉ mới nhất 2022 – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2021
 • Đánh giá: 4.83 (904 vote)
 • Tóm tắt: · + Đối với những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín 

2 Bỏ túi công thức tính điểm học phần! – Hutech

 • Tác giả: hutech.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2021
 • Đánh giá: 4.59 (356 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm học 2017 – 2018, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng 

3 Cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 ở trường đại học – LuatVietnam.vn

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.43 (575 vote)
 • Tóm tắt: · Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ 

4 Công thức tính điểm học phần như thế nào? – Trang chủ

 • Tác giả: itc.hubt.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.29 (456 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính điểm học phần như thế nào? … Điểm học phần = Điểm kiểm tra x 40% + Điểm thi x 60%. – Ví dụ: Điểm kiểm tra là 7, điểm thi là 8, vậy em được bao 

5 Cách tính điểm theo tín chỉ đại học 2022 từng môn học – Thủ thuật

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.14 (559 vote)
 • Tóm tắt: Để giải quyết vấn đề này, bạn cần tham khảo bài viết chia sẻ cách tính điểm theo tín chỉ đại học 2022 dưới đây. Cach tinh diem theo tin chi dai hoc 2022. Chia 

6 Hướng dẫn cách tính điểm học phần (môn học) và Quy đổi thang

 • Tác giả: uef.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 3.94 (434 vote)
 • Tóm tắt: · Điểm từng môn học bao nhiêu là ĐẠT (không nợ -> không phải học lại)? Bạn chưa hiểu rõ CÁCH QUY ĐỔI ĐIỂM SỐ môn học từ thang điểm hệ 10 sang điểm 

7 Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm môn học

 • Tác giả: daivietdanang.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.71 (442 vote)
 • Tóm tắt: Điều 14: Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học … nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, 

8 Qui định cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

 • Tác giả: daotaocep.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.53 (328 vote)
 • Tóm tắt: 1. Điểm thành phần. Việc đánh giá kết quả học tập một học phần trong học chế tín chỉ mang tính chất đánh giá quá trình và được cụ thể hóa qua các điểm thành 

9 Hướng dẫn tính điểm theo tín chỉ đại học 2022 – HoaTieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.21 (563 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là cách tính điểm học phần được áp dụng khá phổ biến trong các trường đại học, cao đẳng. Điểm học phần = Điểm kiểm tra x 40% + Điểm thi x 60% . – Ví dụ: Điểm kiểm tra là 7, điểm thi là 8, vậy em được bao nhiêu điểm học phần môn đó? Điểm học phần = 7×0,4 + 8×0,6 = 2,8 + 4,8 = 7,6

10 Cách tính điểm trung bình môn, tính điểm học phần ở đại học

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 3.17 (596 vote)
 • Tóm tắt: · Điểm học phần sẽ được tính từ tổng các điểm thành phần và sẽ được nhân với trọng số tương ứng, điểm học phần được làm tròn tới một chữ số thập 

11 Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo phương thức

 • Tác giả: ptithcm.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.95 (198 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy cách tính điểm theo hệ thống tín chỉ như thế nào, … Các điểm thành phần và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10 và làm tròn 

12 Bật mí cách tính điểm GPA, tính điểm trung bình, xếp loại học lực

 • Tác giả: duhoc.eaut.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 2.82 (200 vote)
 • Tóm tắt: · Một số trường còn lại quy định điểm thành phần của môn học như sau: 10%, 20%, 70%. 3. Thang điểm GPA được sắp xếp như thế nào? Hiện nay, cách 

13 Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ Hướng dẫn tính điểm học

 • Tác giả: tmdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/19/2021
 • Đánh giá: 2.64 (153 vote)
 • Tóm tắt: · Bạn bối rối về cách tính điểm cho từng môn học? … Điểm thành phần được tính theo thang điểm 10. Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh 

14 Công Thức Tính Điểm Học Phần, Hướng Dẫn Tính Điểm Theo Tín

 • Tác giả: lize.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 2.52 (181 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo các hình thức dạy – học và được xác định như sau:Một giờ tín chỉ 

15 Quy chế đào tạo – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – TRANG CHỦ

 • Tác giả: vnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 2.4 (166 vote)
 • Tóm tắt: Phần thực hành của môn học (nếu có) được đánh giá như sau: … Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm môn học. 1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc 

16 đánh giá kết quả học tập trình độ đại học

 • Tác giả: nhaphoc.ueh.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2021
 • Đánh giá: 2.4 (103 vote)
 • Tóm tắt: Điểm học phần. Tổng điểm thành phần nhân trong số. Vắng hoặc 0 điểm quá trình hoặc điểm kết thúc học phần chỉ tính tối đa là 4,9 theo thang điểm 10

17 Cách tính điểm trung bình môn đại học ? Bao nhiêu điểm thì qua

 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 2.28 (69 vote)
 • Tóm tắt: Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần và 

18 Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ Hướng … – Thời Đại Hải Tặc

 • Tác giả: thoidaihaitac.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 2.21 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Bạn đang bối rối về cách tính điểm cho từng môn học của mình? … điểm thành phần, đối với học phần có khối lượng dưới 02 tín chỉ có thể chỉ 

19 Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu mấy

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2021
 • Đánh giá: 2.16 (128 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính điểm học phần được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như thế nào?

20 3. Kiểm tra và thi học phần, Qui chế học tập – Đại Học Lạc Hồng

 • Tác giả: lhu.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 1.9 (148 vote)
 • Tóm tắt: Điểm tổng hợp đánh giá học phần gọi là điểm học phần gồm 3 điểm thành phần. */ Điểm chuyên cần: Chiếm tỷ … Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

21 Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ Hướng dẫn tính điểm học

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 1.91 (89 vote)
 • Tóm tắt: 4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần. – Thông thường,