Bill Of Lading Là Gì

Chào mừng các bạn đến với Daily Logistics. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Vận đơn hoặc còn được gọi là BL. Hãy cùng khám phá!

Bill Of Lading Là Gì
Bill Of Lading Là Gì

Vận Đơn Là Gì?

Vận đơn, hay còn được gọi là BL, là một tài liệu vận chuyển được sử dụng chủ yếu trong vận chuyển hàng hải. Một nhà vận chuyển sẽ cấp vận đơn này cho khách hàng, cam kết vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc tới điểm đích mong muốn.

Số Vận đơn là một số duy nhất và không bị trùng lặp trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp. Vận đơn có hai mặt. Mặt trước chứa các điều khoản của hợp đồng vận chuyển và quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển và người gửi hàng. Mặt sau chứa các chi tiết về hàng hóa, người gửi và người nhận hàng.

Các Chức Năng Chính của Vận Đơn

1. Tài Liệu Chứng Nhận Chủ Quyền Hàng Hóa

Vận đơn thể hiện chủ sở hữu hàng hóa. Người nắm giữ Vận đơn có quyền nhận hàng hóa và tài liệu này đại diện cho quyền sở hữu hàng hóa. Người nắm giữ Vận đơn được coi là chủ sở hữu hàng hóa và có quyền tài sản đối với hàng hóa đó. Đây là một chức năng không áp dụng cho Vận đơn thông thường.

2. Biên Nhận Hàng Hóa

Vận đơn cũng có chức năng như một biên nhận được người vận chuyển cấp cho người gửi hàng. Nó cam kết về chất lượng và tình trạng hàng hóa.

3. Chứng Cứ Hợp Đồng

Vận đơn không phải là một hợp đồng vì chỉ có người gửi hàng ký kết. Tuy nhiên, nó cung cấp chứng cứ cho việc người vận chuyển và người gửi hàng đã có một dạng thỏa thuận. Người vận chuyển có hàng hóa của người gửi và Vận đơn chứa thông tin về người gửi và người nhận hàng, thông tin này chỉ có sẵn với người gửi hàng.

Các Loại Vận Đơn

1. Vận Đơn Chính (MBL)

Vận đơn chính là tài liệu vận chuyển đầu tiên được cấp bởi hãng vận chuyển để bao gồm tất cả các lô hàng khi có một hoặc một số bên trung gian giữa hãng vận chuyển và người nhận hàng cuối cùng.

2. Vận Đơn Nhà (HBL)

Vận đơn nhà, còn được gọi là SeaQuest BL, được cấp bởi bên trung gian (co-loader, hãng vận tải hàng không) giữa người gửi hàng và hãng vận chuyển.

3. Nhiều HBL Cho Một MBL

Đôi khi có thể có nhiều hơn một Vận đơn nhà (HBL) cho một Vận đơn chính (MBL). Ví dụ, khi bạn gửi một lô hàng nhỏ, nhà vận chuyển sẽ cung cấp một Vận đơn chính cho nhà môi giới vận tải đa năng (NVOCC), và NVOCC sẽ cung cấp một Vận đơn nhà cho bạn.

Kết Luận

Vận đơn là một tài liệu quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nó chứng nhận chủ quyền hàng hóa và cam kết chất lượng và tình trạng của hàng hóa. Vận đơn chính và Vận đơn nhà có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và xác nhận thông tin về hàng hóa và các bên liên quan. Hy vọng rằng thông tin này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về Vận đơn và vai trò của nó trong quá trình vận chuyển. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc thắc mắc nào, hãy để lại bình luận dưới đây.

Bill Of Lading Là Gì