bài toán lãi suất ngân hàng lớp 9 | Banmaynuocnong

Các bài toán về lãi suất, ngân hàng là một chủ đề thường gặp không chỉ dành cho học sinh lớp 9 nói riêng mà còn cả cho các em học sinh THCS nói chung. Đây là một dạng toán không quá khó, chỉ cần nắm được công thức tính lãi suất, lãi kép là có thể làm được. Với các ví dụ có lời giải chi tiết sau, hi vọng các em sẽ nắm rõ được phần nào nội dung của dạng bài toán này.

Các bạn thắc mắc về các bài tập trong tài liệu có thể tham gia hỏi đáp tại: Diễn đàn hỏi đáp toán

  • Dạng toán thực tế về lãi suất ngân hàng
  • Các bài toán thực tế lớp 8
  • Một số bài toán thực tế trong kì thi Pisa
  • Tuyển tập các bài toán thực tế lớp 6
  • Tài liệu Tự học Môn Toán 9

Xem thêm: Toán thực tế 9

Tải về để xem đầy đủ tài liệu tại đây.

Tải về

Xem nhiều nhất

  • Các bài toán ứng dụng trong hình học thi thpt quốc gia
  • Các bài toán thực tế THCS
  • Các bài toán thực tế lớp 8
  • Một số bài toán thực tế lớp 9
  • HỆ THỨC LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO TOÁN THỰC TẾ LỚP 9

DẠNG 2 : BÀI TOÁN VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG , DÂN SỐ …

Bài 1: Bác Kim gửi một số tiền vào ngân hàng với lãi suất là 7% và kì hạn là một năm. Sau một năm bác Kim tới ngân hàng rút cả vốn lẫn lãi được 128400000. Hỏi lúc đầu bác Kim gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền

Hướng dẫn giải

Gọi số tiền bác Kim gửi vào ngân hàng là $x$ ( đồng)

Số tiền lãi sau một năm là: $x.7%$ (đồng)

Sau một năm bác tới ngân hàng rút là 128400000 nên ta có phương trình là

$x + 7%x = 128400000$

$1,07x = 128400000$

$x = 120000000$ ( nhận)

Vậy số tiền bác Kim gửi vào ngân hàng là 120000000( đồng)

Bài 2: Cách đây hai năm ông Nam có gửi 100000000 đồng vào ngân hàng theo kì hạn 1 năm lãi suất kép ( tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi tiếp). Năm nay ông Nam nhận được số tiền là 116640000 đồn. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu

Hướng dẫn giải

Gọi lãi suất ngân hàng là $x%, x > 0$

Số tiền cả gốc lẫn lãi sau 1 năm là : $100000000 + 100000000.x%

= 100000000 + 1000000x$

Số tiền cả gốc lẫn lãi sau năm 2 là

$100000000 + 1000000x + ( 100000000 + 1000000x)x%$

Vì sau 2 năm ông Nam nhận được số tiền là 116640000 nên ta có

$100000000 + 1000000x + ( 100000000 + 1000000x)x% = 116640000$

$1000000x+ 1000000x + 10000x^{2} = 16640000$

$10000x^{2} + 2000000x – 16640000 = 0$

$x = 8$

Vậy lãi suất ngân hàng là $8%$

Bài 3: Bà Mai vay ngân hàng 200 triệu trong thời gian 2 năm để mở một cửa hàng chuyên sản xuất và bán quà lưu niệm. Theo hợp đồng vay vốn, lãi suất vay trong một năm là 10%. Sau 1 năm, tiền lãi của năm đầu sẽ được cộng vào vốn của năm sau. Hỏi sau 2 năm , Bà Mai phải trả ngân hàng bao nhiêu tiền

Hướng dẫn giải

Số tiền lãi bà Mai phải trả năm đầu là : 200.10% = 20( triệu)

Số tiền bà phải trả cả gốc lẫn lãi năm đầu là: 200 + 20 = 220( triệu)

Số tiền lãi năm 2 bà Mai phải trả là : 220.10% = 22( triệu)

Vậy số tiền bà Mai phải trả trong 2 năm là: 220 + 22 = 242( triệu)

Bài 4: Dân số nước ta tính đến năm 2001 là 76,3 triệu người. Hỏi sau 2 năm dân số nước ta bao nhiêu. Nếu tỉ lệ tăng dân số trung bình mỗi năm là 1,2%. Làm tròn đến hàng triệu

Hướng dẫn giải:

Số dân nước ta vào năm 2002 là

76,3 +76,3.1,2% = 77,2156( triệu)

Số dân nước ta vào năm 2003 là

77,2156 +77,2156.1,2% = 78,1421872 Các bài toán về lãi suất, ngân hàng dành cho học sinh THCS. 78 triệu người

Bài 5:Theo thống kê của cục Tổng cục Dân Số – Kế Hoạch hóa gia đình trong năm 2018 dân số nước ta khoảng 95 triệu người và tỉ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%. Tính số dân nước ta vào năm 2020? ( Làm tròn đến hàng triệu)

Hướng dẫn giải:

Số dân của nước ta vào năm 2019 là:

95 + 95.1% = 95,95 triệu

Số dân của nước ta vào năm 2020 là

95,95 + 95,95.1% = 96,9095 ~ 97 triệu

Bài 5: Dân số nước ta tính đến năm 2001 là 76,3 triệu người. Hỏi sau 2 năm dân số nước ta bao nhiêu. Nếu tỉ lệ tăng dân số trung bình mỗi năm là 1,2%. Làm tròn đến hàng triệu

Hướng dẫn giải:

Số dân nước ta vào năm 2002 là

76,3 +76,3.1,2% = 77,2156( triệu)

Số dân nước ta vào năm 2003 là

77,2156 +77,2156.1,2% = 78,1421872 ~ 78 triệu người