Audit Là Gì

Audit Là Gì
Audit Là Gì

Audit Là Gì?

Audit, trong tiếng Việt nghĩa là “Đánh giá”, là quá trình hệ thống và độc lập, được lập thành văn bản, nhằm tìm kiếm bằng chứng để so sánh với chuẩn mực và đưa ra kết quả xem có đạt hay không. Có 3 loại hình Audit phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm Đánh giá nội bộ, Đánh giá bên thứ hai và Đánh giá bên thứ ba. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng loại hình này.

1. Đánh Giá Nội Bộ (Audit Bên Thứ Nhất)

Đánh giá nội bộ, hay còn gọi là Audit bên thứ nhất, là quá trình đánh giá do chính tổ chức triển khai từ đầu đến cuối. Trong quá trình này, tổ chức sẽ kiểm tra và đo lường hệ thống của mình, tự phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu và các vấn đề xuất hiện để đưa ra các đối sách kịp thời. Đánh giá bên thứ nhất được thực hiện bởi những nhân viên thuộc tổ chức, có kiến thức về hệ thống và am hiểu về tổ chức ở mức nhất định. Họ sẽ đánh giá toàn bộ tổ chức, trừ một khu vực mà nguyên tắc của ISO quy định không được đánh giá bởi chính những người làm việc trong khu vực đó.

2. Đánh Giá Bên Thứ Hai (Audit Bên Thứ Hai)

Đánh giá bên thứ hai, hay còn gọi là Audit bên thứ hai, là quá trình đánh giá được triển khai bởi khách hàng của doanh nghiệp hoặc một tổ chức, cơ quan hợp đồng đại diện cho khách hàng. Trong quá trình này, khách hàng sẽ đánh giá mức độ đáp ứng của doanh nghiệp đối với hợp đồng và đơn hàng của họ. Đánh giá bên thứ hai sẽ sử dụng các tiêu chuẩn, yêu cầu và tiêu chí riêng của khách hàng để đánh giá doanh nghiệp.

3. Đánh Giá Bên Thứ Ba (Audit Bên Thứ Ba)

Đánh giá bên thứ ba, hay còn gọi là Audit bên thứ ba, là quá trình đánh giá do một cơ quan, tổ chức độc lập thực hiện và không có liên quan gì đến tổ chức doanh nghiệp hoặc khách hàng. Cơ quan này có thể là các tổ chức chứng nhận CB hoặc các tổ chức công nhận AB. Trong việc đánh giá, tổ chức bên thứ ba sẽ sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14000, ISO 27000 và đánh giá các doanh nghiệp và công ty trên cả nước. Các tổ chức thứ ba này đã được công nhận có năng lực, độc lập và minh bạch.

Mối Quan Hệ Giữa 3 Loại Hình Audit

Ba loại hình Audit này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đánh giá nội bộ (Audit bên thứ nhất) là bước đầu tiên và cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho các loại Audit tiếp theo. Đánh giá bên thứ hai (Audit bên thứ hai) được khách hàng yêu cầu và sẽ sử dụng kết quả từ đánh giá nội bộ để đánh giá mức độ đáp ứng của doanh nghiệp đối với hợp đồng và đơn hàng của họ. Đánh giá bên thứ ba (Audit bên thứ ba) được thực hiện bởi các tổ chức độc lập và không liên quan đến doanh nghiệp hoặc khách hàng. Đánh giá bên thứ ba này sẽ kiểm chứng và chứng nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp.

Ba loại hình Audit này cùng nhau hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng vững chắc và tốt. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đạt được chứng chỉ và tin cậy từ khách hàng.

Hãy để lại ý kiến của bạn về loại hình Audit nào được triển khai nhiều nhất trong doanh nghiệp. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó ở phần tiếp theo. Hẹn gặp lại ở video sau về 3 cấp độ Audit trong tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Audit Là Gì